Gepubliceerd op 02 april 2019 16:17

Werkzaamheid thuisadministratie Budgetmaatjes 010

2 april 2019 - In opdracht van de lokale organisatie Samen 010 in Rotterdam onderzochten onafhankelijk onderzoeker Maarten Davelaar en Ahmed Hamdi van het Verwey-Jonker Instituut de werkzaamheid van de dienst thuisadministratie: Budgetmaatjes 010. Door middel van een beknopte verkenning geven de onderzoekers -aan de hand van een analyse van negen casussen- een indicatief beeld van de werkzaamheid. In alle onderzochte casussen is er sprake van een verbetering van de situatie van de cliënt en besparing van kosten.

De dienst thuisadministratie is werkzaam bij lichtere, enkelvoudige casussen met relatief lage schulden en geen bijkomende problemen. Door het creëren van rust en overzicht krijgt de cliënt het gevoel er niet alleen voor te staan.
Ook is de aanpak werkzaam in casussen met grote financiële problemen en/of problemen op meerdere vlakken. Het intensieve en langdurige contact helpt mensen om 'de moed er in te houden' en de kluwen van problemen te ontrafelen.
De inzet van de vrijwilligers levert het meeste resultaat op voor de cliënt als vanuit de laagdrempelige en tijdintensieve betrokkenheid een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd. Dan is het mogelijk om te werken aan vaardigheden en gedragsverandering.

Op 25 maart jl. presenteerde coördinator van Budgetmaatjes 010 Alexander Borst het ‘Factsheet verkenning werkzaamheid Budgetmaatjes 010’ aan Michiel Grauss, wethouder Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele Zorg bij de Gemeente Rotterdam. 

naar alle berichten