Gepubliceerd op 03 december 2015 10:57

Eerste Training Sturen op Zelfsturing afgerond

3 december 2015 - De eerste vierdaagse training Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren Thuisadministratie is met succes afgerond. Het LSTA organiseerde de training in oktober/november 2015 voor coördinatoren van lokale organisaties uit Eindhoven, Rotterdam, Enschede, IJsselstein, Barneveld, Hengelo, Naaldwijk en Den Haag. Ook medewerkers van het LSTA, Eline de Smet en Jansje van Middendorp, namen deel. Gejo Duinkerken en Nadja Jungmann (Het Gilde Vakmanschap) doceerden de groep met flair en enthousiasme (klik hier voor een informatiebrochure over de training van Het Gilde).

Ongemotiveerde hulpvragers bestaan niet

Het is inmiddels bij velen bekend: Schulden en armoede beïnvloeden ons gedrag. Schaarste leidt tot focus op de korte termijn en waar gebrek aan is. Wie schaarste ervaart kan minder goed plannen, monitoren en zichzelf beheersen. Toch wordt dit gedrag vaak bestempeld als een gebrek aan motivatie. Een gebrek aan bandbreedte is een betere benaming. De rekeningen die zich opstapelen, de kosten van dagelijkse boodschappen en hoe die te betalen, nemen beslag van dagelijks leven en denken.

Elke hulpvrager is gemotiveerd. Het is niet altijd eenvoudig om deze motivatie boven tafel te krijgen. Vaak springt een hulpverlener te snel naar de oplossing van het probleem. Dit verklaart waarom veel mensen wél aan een ondersteuningstraject beginnen, maar afhaken, en vervolgens worden bestempeld als ‘ongemotiveerd’.

Geen verandering, toch een succesvol traject

Door de in de training geleerde technieken en basishouding toe te passen, kan worden gestuurd op zelfsturing, deelnemers worden vanuit hun eigen kracht en motivatie begeleid om hun situatie te veranderen. Het kan nog steeds voorkomen dat een hulpvrager geen verandering wil. Door middel van de geleerde technieken wordt dat eerder duidelijk, en kan men tijdig bedenken dat deze vorm van ondersteuning (op dit moment) wellicht niet de juiste keuze is. De hulpverlener kan tevreden zijn over het traject. Er is alles aan gedaan, vanuit zelfsturing, om de hulpvrager te ondersteunen. 

Kennis overdragen op vrijwilligers

De vierde en laatste dag was de train-de-trainersdag. De coördinatoren gaan de opgedane kennis en geleerde technieken in de praktijk brengen en overdragen op vrijwilligers. Zij kregen hiervoor tools, filmpjes, ideeën en sheets. Met volle hoofden en voldoende bagage vloog iedereen uit. Benieuwd naar ieders nieuwe rol, inspanningen en resultaten. In april 2016 komen we bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.​

naar alle berichten