Gepubliceerd op 20 februari 2017 14:26

Derde regiobijeenkomst voor coördinatoren in Zeist

20 februari 2017 - De derde regiobijeenkomst voor coördinatoren Thuisadministratie vond op 26 januari plaats in Zeist. Er werd volop gelegenheid geboden om elkaar te leren kennen en van gedachten te wisselen over inhoudelijke thema’s. 

De grenzen aan het vrijwilligerswerk werden besproken. De meeste organisaties bieden in principe geen langdurige ondersteuning aan, maar willen de hulpvragers niet in de kou laten staan. De groep hulpvragers met relatief zware en/of meervoudige problematiek of met een licht verstandelijke beperking vormen een probleem, evenals de groep mensen die niet digitaal vaardig zijn. Voor deze groepen zou een aanbod van een tussenvorm van financieel beheer nuttig zijn (effectiever en goedkoper dan bewindvoering), maar dit aanbod is er niet.

Een ander gespreksonderwerp was het kenbaar maken van het belang van Thuisadministratie aan de gemeente, om voldoende budget te kunnen krijgen voor o.a. infrastructuur, de werving van vrijwilligers en om knelpunten te kunnen bespreken met ketenpartners en financiers. Om te voorkomen dat hulpvragers tussen wal en schip geraken of dat vrijwilligers op een onveilige manier aan het werk zijn, is het belangrijk om het belang van Thuisadministratie goed te kunnen motiveren. Dat kan met cijfers (zie het onderzoek ‘Economische effecten van thuisadministratie’ van APE en het LSTA), maar ook met verhalen. 

Verhalen spreken tot de verbeelding en kunnen een belangrijke rol spelen in het belang dat door de maatschappij wordt gehecht aan het vrijwilligerswerk. Het LSTA denkt er over na om casussen te gaan bundelen, die door coördinatoren worden aangeleverd n.a.v. signalen uit de praktijk en om te gaan bekijken wat er op landelijk niveau met deze casussen gedaan kan worden.

Een tip: biedt een paar uurtjes per week zinvol, inhoudelijk vrijwilligerswerk aan een beleidsambtenaar aan. Dit is een leuke en nuttige manier om inhoudelijke uitwisseling met de gemeente vorm te geven. 

De aanwezigen waren het er over eens dat bijeenkomsten als deze zeer nuttig zijn voor het uitwisselen van informatie en bedankten het LSTA voor het organiseren van de bijeenkomst!

naar alle berichten