Gepubliceerd op 26 april 2018 15:03

Deelnemers verdiepingstraining Sturen op Zelfsturing geslaagd

26 april 2018 - Gisteren hebben alle 8 deelnemers aan de verdiepings-training Sturen op Zelfsturing een certificaat uitgereikt gekregen. Van februari t/m april 2018 hebben deze coördinatoren van een dienst thuisadministratie en medewerkers van het LSTA deze training gevolgd. Gejo Duinkerken, van het Gilde Vakmanschap, was de trainer. Peter Wesdorp, ook van het Gilde, nam de proeve van bekwaamheid af. 

20180426 Uitreiking Certificaat

vlnr: Eline de Smet, Peter Wesdorp, Alexander Borst, Fredie Peper, AnneMieke Sprenger, Yvonne Hogen Esch, Suzanne Oehlen, Elske Thomassen, Christa Rozema en Gejo Duinkerken.

Quotes naar aanleiding van de verdiepingstraining Sturen op Zelfsturing (SoZ):
- "SoZ is een directe manier om tot de kern te komen van wat de ander wil en kan."
- "SoZ leert oordeelvrij een gesprek aan te gaan."
- "Inspirerende training, met respect voor de cliënt en diens uitgangspunten, binnen de kaders die er zijn; beslist ook inspirerend en toepasbaar voor vrijwilligers."
- "SoZ laat het belang ervaren van: goed luisteren, respectvol en nieuwsgierig zijn naar de ander, de ander zien. Wens iedere hulpvrager een hulpbieder die SoZ heeft gedaan."
- "SoZ leert vanuit respectvolle basishouding echt te luisteren naar de deelnemer en de regie daar te houden waar deze hoort ... bij de deelnemer."
- "SoZ leert -via het stellen van open vragen, reflecteren, bekrachtigen en samenvatten- de ander te laten ontdekken en benoemen wat die wil en kan."

Deze 8 personen vormen de coachingspool.
Coördinatoren van lokale organisaties -die de (basis)training Sturen op Zelfsturing hebben gevolgd- kunnen hierop een beroep doen.
Zij kunnen ondersteuning vragen bij bijeenkomsten en trainingen voor hun vrijwilligers, collega coördinatoren en andere vrijwilligers.

De coachingspool is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van het Oranje fonds.

naar alle berichten