Gepubliceerd op 19 september 2018 13:56

Bijeenkomst Vrijwilligersalliantie

19 september 2018 - Dinsdag 11 september kwam de Vrijwilligersalliantie bijeen voor een werkconferentie in Utrecht onder leiding van Kwink groep. De vrijwilligersalliantie is in 2017 in het leven geroepen met als doel de rol en inzet van vrijwilligers bij schuldpreventie en schuldhulpverlening zowel landelijk als lokaal te verduurzamen. De Alliantie bestaat uit Humanitas, SchuldHulpMaatje, Legers des Heils, Inspraak Orgaan Turken in Nederland (IOT), Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en het LSTA. De werkconferentie werd georganiseerd om de lopende pilots te bespreken en naar de toekomst te kijken.

In vijf gemeenten zijn pilots gestart om de lokale samenwerking tussen organisaties die mensen met administratieve en/of financiële problemen ondersteunen te verbeteren. Het gaat om organisaties die vrijwilligers inzetten, maar ook de samenwerking en afstemming met beroepskrachten. Lokale organisaties in de gemeenten Oldambt, Utrecht, Den Haag, Zwolle en Dordrecht doen mee aan de pilot.
In alle pilots is sprake van veel enthousiasme en inzet om van de pilot een succes te maken. Tijdens de werkconferentie kwam ook de grote diversiteit in aanpak en resultaten aan het licht. De vijf pilots die binnen het project plaats vinden laten zien, hoe groot de verschillen zijn in:
- het vrijwilligerswerk zelf;
- de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties;
- de samenwerking tussen deze organisaties en gemeenten.

In Zwolle is een gemeenschappelijk aanmeldpunt opgezet voor mensen met geldproblemen. Dit aanmeldpunt heet ‘Op Orde’ en creëert een grotere vindbaarheid en behoudt van autonomie van de lokale organisaties met een dienst thuisadministratie. Na aanmelding worden hulpvragers doorverwezen naar een organisatie die het best past bij de hulpvraag. Ook de organisaties waarmee samen wordt gewerkt, verschilt per gemeente. In Oldambt is de Voedselbank een partner binnen de pilot, in de andere gemeenten niet. De keuze van de organisaties is uiteraard afhankelijk van de doelen van de samenwerking.

Gemeenten blijken een nogal verschillende houding te hebben ten opzichte van het inzetten van vrijwilligers. Van empathie en samenwerkingsgerichtheid tot onverschilligheid. Door de vijf pilots ontstaat een goed beeld van de verschillende situaties waar organisatie tegenaan kunnen lopen bij het bevorderen van onderlinge samenwerking in een gemeente. Samenwerking zal alleen dan beklijven, als ieder ervan overtuigd is, dat de kwaliteit van het eigen functioneren verbetert door de samenwerking met de ander.

naar alle berichten