Gepubliceerd op 26 februari 2018 10:24

Beschermingsbewind en/of vrijwilligers?

26 februari 2018 - In de periode 2010-2015 verdubbelde het aantal mensen dat onder beschermingsbewind werd gesteld. In 2015 spraken rechters voor ruim 40.000 mensen een bewind uit. Mensen met een laag inkomen, kunnen de kosten van het bewind vergoed krijgen uit de bijzondere bijstand. De opgave voor gemeenten is om mensen die het bewind echt nodig hebben, in te laten stromen. Platform 31 ontwikkelt op dit onderwerp een kennisdossier en publiceerde de handreiking 'Samenwerken bij instroom in beschermingsbewind', met daarin de bevindingen van 3 regionale pilots, waarbij de samenwerking tussen rechtbank, gemeenten en bewindvoerders rondom de instroom in bewind centraal staat.

Het LSTA krijgt signalen van lokale organisaties met een dienst thuisadministratie, die samenwerken met gemeenten om vrijwilligers in te zetten om beschermingsbewind voor mensen met schulden te voorkomen. 

In november 2017 is de organisatie Socius maatschappelijke dienstverleners in Beverwijk gestart met het project FAT+. Mensen die de administratie niet meer overzien en geen overzicht meer hebben in de financiën kunnen in plaats van alles over te dragen aan een bewindvoerder contact opnemen om te kijken welke hulp het beste past. Ook als mensen een bewindvoerder hebben maar de administratie en financiën weer in eigen hand willen nemen kan de hulp van vrijwilligers helpen om die overstap te maken. De vrijwilligers werken nauw samen met het maatschappelijk werk, sociaal raadslieden en het sociaal wijkteam.

Heeft uw organisatie vragen hierover of wilt u meer informatie? Neem contact op met het LSTA.

naar alle berichten