Gepubliceerd op 30 oktober 2018 14:55

Belastingdienst team Relatiebeheer Particulieren

30 oktober 2018 - Het team Relatiebeheer Particulieren van de Belastingdienst zorgt voor een betere verbinding en optimale ondersteuning voor het maatschappelijk veld. Door het aanbieden en delen van kennis en ervaringen wil dit team de samenwerking met het veld intensiveren en optimaliseren. De relatiebeheerders komen langs bij partijen, die met hen contact willen.

Het team biedt:
- persoonlijk contact met een eigen relatiebeheerder;
- directe ingang via de mail;
- een twee maandelijkse nieuwsbrief;
- netwerk- , en informatiebijeenkomsten die 2 keer per jaar door het hele land worden georganiseerd;
- een breed samenwerkingsnetwerk van diverse organisaties en overheden zoals vak- en ouderenbonden, gemeenten en de Koninklijke Bibliotheek;
- een online kennis- en leeromgeving: het Kennisnetwerk, met informatie over belastingen en toeslagen, opleidingsmodules en bijbehorende casuïstiek. 

Soms komt het voor dat schrijnende gevallen een urgente oplossing vragen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan mensen die tussen wal en schip dreigen te raken door complexe betalingsproblematiek waarin de Belastingdienst een rol speelt. In deze gevallen kunnen gespecialiseerde medewerkers snel en effectief meedenken en handelen om erger te voorkomen. 

Voor vragen en meer informatie kunt u mailen naar: maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl (ook is het mogelijk middels dit mailadres een afspraak te maken met een relatiebeheerder uit de regio).

naar alle berichten