Gepubliceerd op 15 oktober 2015 15:33

Belastingdienst gaat volledig digitaal

15 oktober 2015 - De Eerste Kamer stemde op 13 oktober in met het wetsvoorstel Elektronisch Berichtenverkeer. Deze wet stelt de Belastingdienst in staat de interactie met burgers en bedrijven volledig te digitaliseren. Ofwel: Vaarwel blauwe envelop. De eerste berichtenstroom die volledig digitaal gaat is de voorschotbeschikking van Toeslagen in november en december 2015.

Maar wat nu als een belastingbetaler geen computer heeft, of internetangst, of blind is?, wordt terecht gevraagd door de Volkskrant (Tjoeptjoeptjoep, en de aangifte is klaar , dd. 15-10-2015). “Die moet hulp vragen”, adviseert staatssecretaris Wiebes. ‘Liefst 97 procent van alle belastingbetalers doet digitaal aangifte. Onder de 72-plussers is dat ook 90 procent. “Daar moeten ze hulp bij krijgen”, weet Wiebes, “want van de 72-plussers heeft niet 90 procent thuis internet.” Zo lijkt digitalisering de participatiesamenleving te stimuleren’.

“Mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatie worden geholpen”, stelt de rijksoverheid in het persbericht. “Dat doet de Belastingdienst zelf of met inzet van andere partijen zoals maatschappelijk dienstverleners”. Of zal er nóg meer vraagdruk komen op de ondersteuning door vrijwilligers Thuisadministratie en mantelzorgers?

Houdt de Belastingdienst voldoende rekening met de risico’s voor mensen zonder digitale vaardigheden, of mensen die (door financiële problemen) geen computer of internet hebben? Moeten zij hulp vrágen, of worden zij actief benaderd met aanbod voor ondersteuning? En is er rekening gehouden met de verhoogde risico’s voor financieel misbruik? Het LSTA hoopt dat de Belastingdienst een voorname taak voor zichzelf ziet weggelegd om actief ondersteuning aan te bieden, dat zij korte lijnen realiseert met maatschappelijke dienstverleners, en dat zij deze noodzakelijke ondersteuning niet te gemakkelijk gaat afschuiven op de participatiesamenleving. Wij houden ons hart vast…

naar alle berichten