Gepubliceerd op 13 mei 2020 15:35

AVS activiteiten in coronatijd

13 mei 2020 -De activiteiten van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (waar het LSTA bij is aangesloten) zijn door de corona maatregelen geraakt. De trainingen Sturen op Zelfsturing van het LSTA en de voorlichtingsbijeenkomsten van IOT en SMN zijn uitgesteld tot het najaar. Ter voorbereiding van de voorlichtingsbijeenkomsten worden nu online contacten gelegd voor de samenwerking op lokaal niveau. Ondertussen zetten de alliantiepartners zich in om contact te houden met hun deelnemers/clienten en vrijwilligers. En alle organisaties zetten zich in voor ondersteuning van mensen die door de coronamaatregelen in financiële problemen dreigen te raken. Door hen informatie te bieden over mogelijkheden van steun.

De AVS maakt nu ook onderdeel uit van de Landelijke Armoedecoalitie, met als doel om armoede en schulden onder de aandacht te brengen. Onder de titel “Bestaanszekerheid is broodnodig” heeft de Landelijke Armoedecoalitie een manifest opgesteld. Lees meer over de activiteiten en tips om met hulpvragers in deze tijd te ondersteunen in het AVS nieuwsbulletin 'Schuldhulpverlening tijdens coronacrisis'.

naar alle berichten