Archief voor december 2020

Komuitjeschuld.nl

22 December 2020 - Het LSTA is zeer te spreken over de campagne die het ministerie van Socialezaken en Werkgelegenheid is gestart. De campagne laat zien dat iedereen in de problemen kan komen. Verschillende mensen geven een inkijkje in de oorzaak...

Inzicht: laatste cijfers Centraal Bureau voor Statistiek

9 December 2020 - Recentelijk publiceerde het CBS de armoedecijfers van 2019. Over de hele linie is het aantal mensen dat risico loopt op armoede in Nederland van 2011 tot voor de coronacrisis wat afgenomen. ZZP-ers lieten tot voor de coronacrisis...