Archief voor september 2017

Infosheet Ketensamenwerking

25 september 2017 - Thuisadministratie maakt onderdeel uit van de keten van schulddienstverlening. Afstemming en samenwerking tussen lokale ketenpartners is essentieel voor de kwaliteit van de ondersteuning in een gemeente.

Welke elementen van...