Archief voor februari 2016

Publicatie: Infosheet Digitalisering

29 februari 2016 - Het infosheet ‘Digitalisering van de overheid en de ondersteuning aan mensen die hierin niet (direct) mee kunnen’ is nu beschikbaar voor alle hulpvragers, vrijwilligers, betrokkenen bij lokale organisaties en andere...

Geslaagde stakeholderbijeenkomst op 17 februari jl.

25 februari 2016 - Woensdagmiddag 17 februari organiseerde het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) een inspirerende middag voor diverse stakeholders. De bijeenkomst werd gehouden bij Stichting Het R.C. Maagdenhuis aan de...