Gepubliceerd op 01 september 2016 15:10

10 jaar LSTA!

1 september 2016 - Hoera! Het LSTA bestaat 10 jaar! 

10 jaar bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid van hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen.
10 jaar ondersteuning aan lokale organisaties, gemeenten, bedrijven, vrijwilligers en hulpvragers.
10 jaar stimuleren van kwalitatieve Thuisadministratie met inzet van geschoolde vrijwilligers.

In 2006 werd het LSTA opgericht door Stichting het R.C. Maagdenhuis, Vereniging Humanitas en het Nationaal Ouderenfonds, als Landelijk Steunpunt Thuisadministratie. Het LSTA ondersteunde bij het opstarten en uitbreiden van Thuisadministratieprojecten met geschoolde vrijwilligers in het hele land, om zo meer mensen te ondersteunen naar financiële zelfredzaamheid. Per 2015 veranderden wij van ‘steunpunt’ naar ‘stimuleringsnetwerk’, en sindsdien richt het LSTA zich op kwaliteitsverbetering, ketensamenwerking en onderzoek naar de effectiviteit van Thuisadministratie.

Ons 10-jarige jubileum moet natuurlijk gevierd worden! En dat zullen wij doen middels een bijeenkomst op vrijdagmiddag 14 oktober aanstaande.  De middag zal gevuld zijn met diverse lezingen en interessante workshops. Wij zijn verheugd dat staatssecretaris mevr. Jetta Klijnsma en dhr. Pieter Hilhorst aanwezig zullen zijn als sprekers! Het aantal plaatsen is beperkt, waardoor de bijeenkomst alleen op uitnodiging bezocht kan worden . Geef het ons aan als u graag wilt deelnemen aan deze middag.

naar alle berichten