Alliantie Vrijwillige Schuldhulp bevordert de samenwerking tussen lokale organisaties die vrijwilligers inzetten op het gebied van schulddienstverlening.

Divosa is de Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen. Ondersteunt professionele netwerken en brengt kennis en inspiratie.

Effectieveschuldhulp.nl: beleidsinformatie over schuldhulp voor gemeenten.

Juridisch Loket voor juridische vragen zoals arbeidsrecht, huurrecht en inkomensreparatie bij schulden.´

Martijn Schut blogt over armoedebeleid en schuldhulpverlening ter kennis en inspiratie.

Mesis is het screeningsinstrument voor schuldhulpverleningsorganisaties

Mezzo is een landelijke vereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. 

MKB Doorstart biedt hulp voor mkb'ers en zzp’ers die kampen met tijdelijke financiële problemen.

MOVISIE werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.

MVO Nederland. Alles over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Nationaal Ouderenfonds zet zich in om de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in Nederland te bevorderen. De OuderenOmbudsman verwijst oudere hulpvragers of hun (klein)kinderen en hun netwerk naar lokale projecten Thuisadministratie of het LSTA.

Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, informeert en adviseert over financiën van huishoudens aan consumenten, vrijwilligers en professionals.

NVVK. De branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

SchuldHulpMaatje is een project, opgezet door kerkelijke organisaties, waarin vrijwilligers ondersteuning bieden bij de financiële administratie of schuldenproblematiek.

Schuldinfo informeert hulpverleners over juridische zaken omtrent schulden.

Stichting Het R.C. Maagdenhuis ondersteunt maatschappelijke projecten door een financiële bijdrage en/of door advies en begeleiding. 

Stichting Lezen & Schrijven zet zich in om laaggeletterdheid te helpen voorkomen en verminderen.

Stichting van Schulden naar Kansen is expert op het gebied van het inzetten van vrijwilligers uit het bedrijfsleven bij het toewerken naar financiële zelfredzaamheid van hulpvragers.

Stimulansz ondersteunt gemeenten, welzijnsinstellingen en andere ketenpartners in het verbeteren van dienstverlening aan burgers in het sociaal domein.

Vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers van 70 lokale afdelingen van Humanitas ondersteunen hulpvragers in de financiële administratie.

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). De belangenorganisatie voor vrijwilligerswerk in Nederland.

Wijzeringeldzaken.nl is een handige website om te bekijken welke geldzaken u moet regelen. U vindt er ook rekenhulpen en een digitaal huishoudboekje.

Zelfjeschuldenregelen.nl is er om u te helpen een oplossing te vinden bij (beginnende) financiële problemen en de financiën weer op de rails te krijgen.