Over de training
Het Gilde Vakmanschap heeft op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten uit de sociaal psychologie, de gedragseconomie en de neuropsychologie (hersenwetenschappen) een vierdaagse training ontwikkeld om de gewenste gedragsverandering bij hulpvragers daadwerkelijk handen en voeten te geven. Samen met Het Gilde Vakmanschap organiseert het LSTA trainingen Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren van een dienst Thuisadministratie. De trainingen zijn in eerste instantie voor coördinatoren van diensten Thuisadministratie van lokale organisaties die niet onder een landelijke koepel vallen.

De training beslaat vier dagen.

Dag 1
Tijdens deze les wordt een theoretische basis gelegd. Er wordt uitgelegd hoe het gedrag van mensen verandert door financiële problematiek. Hoe komt het dat mensen bij de dag gaan leven? Vaker ondoordachte beslissingen nemen? Ook wordt stilgestaan bij de vraag ‘Wat is motivatie?’ De dag wordt afgesloten met concrete handvatten om motivatie te duiden en te vergroten.

Dag 2
Deze dag gaat over gespreksvoering. Hoe zet je de hulpvrager aan het denken over zijn financiële problemen en stimuleert je hem om in actie te komen voor een duurzame oplossing? Het programma is geworteld in motiverende, oplossingsgerichte en progressiegerichte gesprekstechnieken. Daarmee wordt ook veel geoefend.

Dag 3
Deze dag bouwt voort op de gesprekstechnieken en de theoretische basis van dag 1 en 2. Na het afronden van de basistechnieken wordt aandacht besteed aan de gespreksstrategie. Wat zijn handige strategieën om mensen in beweging te krijgen? Hoe kan je mensen ondersteunen op die lange weg vol concessies?

Dag 4
De laatste dag is een train-de-trainersdag. Hoe kunnen de deelnemers de informatie overdragen op vrijwilligers in de eigen organisatie?

Meer informatie
Lees meer informatie over de training Sturen op Zelfsturing in de flyer.
Wilt u meer informatie over de training of over de organisatie van een inspiratiebijeenkomst voor vrijwilligers in uw organisatie? Neem contact op!