Wat is Thuisadministratie?
Thuisadministratie is ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van geschoolde vrijwilligers. Door allerlei oorzaken kunnen mensen het overzicht op hun financiën kwijtraken. Dat kan komen door baanverlies of verlies van de partner. Maar ook door ziekte of door ouderdom kunnen mensen moeite krijgen om de administratie op orde te houden. Als er dan in de directe omgeving niemand is die kan helpen, is het tijd voor ondersteuning.

Thuisadministratie betekent ondersteuning van hulpvragers bij:
  • Ordenen en overzichtelijk houden van de financiële administratie.
  • In evenwicht brengen van de inkomsten en uitgaven.
  • Onderzoeken of er gebruik wordt gemaakt van voorzieningen en regelingen en zo nodig de hulpvrager hierin wegwijs maken.
  • Aanvragen en invullen van formulieren.
  • Aanpakken van enkelvoudige schulden en bij complexe schulden ‘warm verwijzen’ naar Schuldhulpverlening. Dit wil zeggen: het contact leggen, een afspraak maken en zorgen dat de hulpvrager binnenkomt en geholpen wordt. 
  • In sommige situaties wordt er tevens ondersteuning verleend tijdens en/of na het Schuldhulpverleningstraject (SHV-traject).

De vrijwilliger begeleidt, stimuleert en motiveert de hulpvrager om de administratie zelf op te pakken en bij te houden.

Afhankelijk van de hulpvraag kan een hulpvrager terecht bij verschillende organisaties.
Ondersteuning bij de Thuisadministratie kan in een groep, individueel of beide. De dienstverlening is afhankelijk van de lokale organisaties en gemeente.

Wat is het verschil tussen Thuisadministratie, Budgetcoaching, Schuldhulp- en Schulddienstverlening?
Voor wie is Thuisadministratie?
Door wie wordt Thuisadministratie aangeboden?
Wat is de maatschappelijke behoefte aan Thuisadministratie?
Wat is het maatschappelijk belang van Thuisadministratie?