Regiobijeenkomsten LSTA
Het LSTA organiseert regiobijeenkomsten voor coördinatoren bij lokale organisaties. In de bijeenkomsten krijgen coördinatoren de mogelijkheid ervaringen en handelswijzen te delen met coördinatoren bij andere organisaties die Thuisadministratie aanbieden. Bekijk hier meer informatie en neem contact op om de mogelijkheden in uw regio te overleggen.

Training Sturen op Zelfsturing
Het LSTA organiseert trainingen Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren van een dienst Thuisadministratie.

Trainingen Humanitas
In het verleden heeft het LSTA veel workshops en trainingen voor lokale organisaties georganiseerd, in samenwerking met Humanitas. Lokale organisaties kunnen met een verzoek om een workshop en/of training ook terecht bij Humanitas. Mogelijkheden zijn een basistraining voor vrijwilligers, verdiepingstraining motiverende gespreksvoering en op maat gemaakte verdiepingstraining/workshop.

Trainingen Nibud
Het Nibud biedt meerdere trainingen aan voor lokale organisaties om de dienstverlening van vrijwilligers en coördinatoren te verbeteren en hulpvragers beter te ondersteunen. Met het Nibud en mensen ‘uit het veld’ is stilgestaan bij waar vrijwilligers op getraind moeten worden. Op basis daarvan is door het Nibud een e-learning basistraining voor vrijwilligers die hulpvragers (gaan) ondersteunen bij de financiële administratie ontwikkeld.

Overige opleidingen voor vrijwilligers
Lokale vrijwilligersacademies en ook Hogescholen bieden interessante opleidingen aan voor vrijwilligers. Neem met hen contact op en vraag wat zij kunnen bieden.