MOVISIE werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.

Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, informeert en adviseert over financiën van huishoudens aan consumenten, vrijwilligers en professionals. Het Nibud geeft informatie en biedt producten en diensten aan, zoals opleidingen en trainingen.

De Vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers van 70 lokale afdelingen van Humanitas ondersteunen hulpvragers in de financiële administratie.

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). De belangenorganisatie voor vrijwilligerswerk in Nederland.

Bekijk alle links.