Handreiking Thuisadministratie
Het LSTA heeft een vernieuwde Handreiking Thuisadministratie ontwikkeld gericht op ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers (oktober 2017) .

Intakemodel Thuisadministratie
Samen met het lectoraat Schulden en Incasso van dr. Nadja Jungmann van de Hogeschool Utrecht heeft Humanitas een landelijk intakemodel Thuisadministratie ontwikkeld. Deze kan gebruikt worden door alle lokale organisaties die Thuisadministratie aanbieden. Met de Handreiking intakemodel Thuisadministratie en het bijbehorende intakeformulier kunnen coördinatoren tijdens de intake gegevens verzamelen over de feitelijke situatie en relevante gedragsaspecten die inzicht geven in de motivatie van een hulpvrager om de eigen situatie aan te pakken.

De eindjes aan elkaar knopen Vernieuwde editie De eindjes aan elkaar knopen. Cruciale vragen bij financiële problematiek in de wijk (2017), Nadja Jungmann, Peter Wesdorp en Erica Schruer. Platform 31.

Handreiking Kwaliteitsborging
Het Nibud heeft een Handreiking Kwaliteitsborging in de Thuisadministratie geschreven, voor gemeenten en vrijwilligersorganisaties. Deze handreiking helpt gemeenten en (vrijwilligers) organisaties de deskundigheid en kwaliteit van het werk door vrijwilligers te kunnen waarborgen. Met het Kwaliteit Scoreformulier kunnen vrijwilligersorganisaties onderzoeken hoe de klanten de hulp ervaren.

Rapport Economische effecten van Thuisadministratie
Eén euro investering in thuisadministratie levert twee euro op. Zie het rapport  Economische effecten van thuisadministratie , APE, 2016

Onderzoek Maatschappelijk Rendement van Vrijwilligersprojecten en Schuldhulpverlening
Maatschappelijk rendement van Vrijwilligersprojecten in de Schuldhulpverlening. Kruis, Jungmann & Blommesteijn, Regioplan, 2011.