Thuisadministratieprojecten lokale organisaties
Het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie adviseert en stimuleert lokale organisaties om een Thuisadministratieproject op te zetten. Een Thuisadministratieproject begint bij het uitwerken van een idee in een projectplan. Hierin worden het doel, de doelgroep, de onderbouwing en de methode uitgewerkt. De lokale organisatie onderzoekt de behoefte en het draagvlak en zoekt financiering bij de gemeente, lokale bedrijven, fondsen en andere organisaties, zoals woningbouwcorporaties, energieleveranciers, zorgverzekeraars en telecombedrijven.

De lokale organisatie stelt een coördinator aan en werft vrijwilligers en/of ervaringsdeskundigen. Investeren in trainingen op het gebied van motiveren van hulpvragers, taakafbakening en budgetteren draagt bij aan effectievere ondersteuning. Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen worden vaak begeleid door de coördinator. Afspraken over bijvoorbeeld verzekeringen, scholing en begeleiding, en onkostenvergoedingen, worden in een overeenkomst vastgelegd. Het eerste gesprek met hulpvragers wordt vaak door een daarvoor geschoolde persoon gedaan, bijvoorbeeld de coördinator. Hij/zij zet de afspraken en verwachtingen op papier.

Met de andere lokale organisaties wordt gezorgd voor een sluitende keten (van vroegsignalering tot en met nazorg). Organisaties houden contact, zijn zichtbaar voor hulpvragers en verwijzen naar elkaar door.