Sturen op Zelfsturing trainingen

Het LSTA organiseert samen met Gilde Vakmanschap trainingen Sturen op Zelfsturing, voor coördinatoren die vrijwilligers begeleiden vanuit organisaties/projecten die mensen ondersteunen bij financiële en/of administratieve problemen. Sturen op Zelfsturing is een methodiek die is geworteld in motiverende, oplossingsgerichte en progressiegerichte gesprekstechnieken. Het doel is om hulpvragers zo effectief mogelijk te begeleiden, zowel naar financiële (zelf)redzaamheid als een schuldenvrij bestaan.

Het LSTA organiseert in 2020 zes trainingen Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren, in het kader van het landelijke programma van de Stichting AVS, Alliantie Vrijwillige Schuldhulp.

De eerstvolgende trainingen zijn:

2, 9 en 16 en 30 november 2020 - Utrecht

11, 18 en 25 januari en 1 februari 2021 - Locatie volgt

9, 16, 23 maart en 6 april 2021 - Rotterdam

Deelname aan de training is gratis voor coördinatoren van de AVS-partners en de achterban van het LSTA (lokale organisaties, projecten, zonder koepelorganisatie). We verwachten dat coördinatoren die deelnemen bereid zijn de informatie na afloop over te dragen op vrijwilligers in de eigen organisatie. Hierbij kan gebruik gemaakt van ondersteuning door een Master uit de regionale coachingspool, die een Master Sturen Op Zelfsturing hebben gevolgd om te leren trainen. Deze ondersteuning is aan te vragen via het LSTA. Deelnemers dienen alle dagen aanwezig te zijn.

Het GildeVakmanschap heeft op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten uit de sociaal psychologie, de gedragseconomie en de neuropsychologie (hersenwetenschappen) een vierdaagse training ontwikkeld om de gewenste gedragsverandering van hulpvragers daadwerkelijk handen en voeten te geven.

Dag 1
Tijdens deze dag wordt een theoretische basis gelegd. Er wordt uitgelegd hoe het gedrag van mensen verandert door financiële problematiek. Hoe komt het dat mensen bij de dag gaan leven? Vaker ondoordachte beslissingen nemen? Ook wordt stilgestaan bij de vraag ‘Wat is motivatie?’ De dag wordt afgesloten met concrete handvatten om motivatie te duiden en te vergroten.

Dag 2
Deze dag gaat over gespreksvoering. Hoe zet je de hulpvrager aan het denken over zijn financiële problemen en stimuleert je hem om in actie te komen voor een duurzame oplossing? Het programma is geworteld in motiverende, oplossingsgerichte en progressiegerichte gesprekstechnieken. Daarmee wordt ook veel geoefend.

Dag 3
Deze dag bouwt voort op de gesprekstechnieken en de theoretische basis van dag 1 en 2. Na het afronden van de basistechnieken wordt aandacht besteed aan de gespreksstrategie. Wat zijn handige strategieën om mensen in beweging te krijgen? Hoe kan je mensen ondersteunen op die lange weg vol concessies?

Dag 4
De laatste dag is een train-de-trainersdag. Hoe kunnen de deelnemers de informatie overdragen op vrijwilligers in de eigen organisatie?

Meer informatie
Lees meer informatie over de training Sturen op Zelfsturing in de flyer.
Wilt u meer informatie over de training of over de organisatie van een inspiratiebijeenkomst voor vrijwilligers in uw organisatie? Neem contact op!