Publicaties LSTA

Wat levert Thuisadministratie op?
In het onderzoeksrapport 'Wat levert thuisadministratie op?' (januari 2020) staan de uitkomsten van het longitudinale onderzoek, dat het LSTA in 2016 startte. In het eerste deel komt de motivatie en aanpak van vrijwilligers aan bod. In het tweede deel factoren die van invloed zijn op afronding en uitval. Het derde deel gaat over de veranderingen bij hulpvragers tijdens en na een traject. Bekijk ook de 'Factsheet Thuisadministratie Januari 2020' met de belangrijkste uitkomsten van de twee recente onderzoeksrapporten van het LSTA. Onderzoeker Jansje van Middendorp geeft in deze video de belangrijkste onderzoeksresultaten en drie tips hoe vrijwilligers hulpvragers nog beter kunnen ondersteunen. De kernpunten uit het onderzoek komen terug in dit artikel dat in 2020 in het tijdschrijf 'Schuldsanering' verscheen. 
Video Onderzoek

Thuisadministratie in Nederland
In 2019 heeft het LSTA voor de derde keer een vragenlijst naar alle lokale organisaties (zonder landelijke koepel) met een dienst thuisadministratie gestuurd. Net als in 2015 en 2017 kon het LSTA gebruik maken van gegevens van Humanitas en de jaarverslagen van Humanitas en SchuldHulpMaatje. Dit resulteerde in het rapport 'Vrijwilligers ondersteunen hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen' (december 2019). De onderzoeksrapporten gebaseerd op de vragenlijsten die in 2017 zijn verstuurd naar coördinatoren van diensten thuisadministratie: 'Thuisadministratie in Nederland' en die van  2015:  ' Ondersteuning bij de financiële administratie met inzet van vrijwilligers in Nederland ' zijn gebruikt om de trends en veranderingen weer te geven. 

Handreiking Thuisadministratie
Op 12 oktober 2017 is het LSTA de 'Handreiking Thuisadministratie' voor lokale organisaties en gemeenten gepubliceerd. De handreiking is een uiteenzetting van de tot op heden opgebouwde kennis, inzichten en ervaringen omtrent thuisadministratie.

Schuldsituatie en kenmerken van hulpvragers Thuisadministratie
In september 2019 verscheen het artikel 'Ernst van financiële problemen', geschreven door Jansje van Middendorp (LSTA), Maurice Gesthuizen (Radboud Universiteit) en Roeland van Geuns (Hogeschool van Amsterdam), in Mens en Maatschappij. Het artikel is op te vragen via info@lsta.nl.
In oktober 2017 is het rapport 'Schuldsituatie en kenmerken van hulpvragers Thuisadministratie' verschenen. Hierin zijn de resultaten van de nulmeting van hulpvragers thuisadministratie gepresenteerd. De hulpvragers doen mee met het longitudinale onderzoek van het LSTA naar de resultaten van thuisadministratie. Voor de lokale organisaties die deelnemen aan het onderzoek, is een bijlage gemaakt met de eigen gegevens: Humanitas Twente, Budgetmaatjes010 in Rotterdam, Budgetmaatjes070 in Den Haag, Forte Welzijn in Overbetuwe en Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven

Knelpunten en dilemma´s van coördinatoren
Op 17 maart 2017 is in het Journal of Social Intervention het artikel 'Schuldhulpverlening: Knelpunten en dilemma’s van coördinatoren die vrijwilligers aansturen' gepubliceerd, geschreven door Jansje van Middendorp (LSTA), Maurice Gesthuizen (Radboud Universiteit) en Roeland van Geuns (Hogeschool van Amsterdam). 

Economische effecten van Thuisadministratie
In oktober 2016 presenteerde het LSTA het rapport '
Economische effecten van thuisadministratie ' dat APE Public Economics samen met het LSTA heeft geschreven . Dit geeft inzicht in de kosten en baten van thuisadministratie.

Tijdschrift voor Schuldsanering 
In het Tijdschrift voor Schuldsanering, nummer 01, maart 2018 publiceerde het LSTA het artikel 'Landelijk dekkend netwerk van vrijwilligers in de schuldhulp- verlening en -preventie. Samen werken aan kwaliteit'.
In nummer 04, december 2015 publiceerden het LSTA en Nibud het artikel 'Hoe de kwaliteit in de Thuisadministratie te borgen?'