Publicaties

Thuisadministratie in Nederland
In 2017 heeft het LSTA voor de tweede keer een vragenlijst naar alle lokale organisaties (zonder landelijke koepel) met een dienst thuisadministratie gestuurd. Net als in 2015 kon het LSTA gebruik maken van gegevens van Humanitas en de jaarverslagen van Humanitas en SchuldHulpMaatje. Dit resulteerde in het rapport 'Thuisadministratie in Nederland'.

Handreiking Thuisadministratie
Op 12 oktober 2017 is het LSTA de 'Handreiking Thuisadministratie' voor lokale organisaties en gemeenten gepubliceerd. De handreiking is een uiteenzetting van de tot op heden opgebouwde kennis, inzichten en ervaringen omtrent thuisadministratie. 

Schuldsituatie en kenmerken van hulpvragers Thuisadministratie
In oktober 2017 is het rapport 'Schuldsituatie en kenmerken van hulpvragers Thuisadministratie' verschenen. Hierin zijn de resultaten van de nulmeting van hulpvragers thuisadministratie gepresenteerd. De hulpvragers doen mee met het longitudinale onderzoek van het LSTA naar de resultaten van thuisadministratie. Voor de lokale organisaties die deelnemen aan het onderzoek, is een bijlage gemaakt met de eigen gegevens: Humanitas Twente, Budgetmaatjes010 in Rotterdam, Budgetmaatjes070 in Den Haag, Forte Welzijn in Overbetuwe en Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven

Schuldhulpverlening: Knelpunten en dilemma´s van coördinatoren die vrijwilligers aansturen
Op 17 maart 2017 is in het Journal of Social Intervention het artikel "Schuldhulpverlening: Knelpunten en dilemma’s van coördinatoren die vrijwilligers aansturen" gepubliceerd, geschreven door Jansje van Middendorp (LSTA), Maurice Gesthuizen (Radboud Universiteit) en Roeland van Geuns (Hogeschool van Amsterdam). 

Economische effecten van Thuisadministratie
In oktober 2016 presenteerde het LSTA het rapport '
Economische effecten van thuisadministratie ' dat APE Public Economics samen met het LSTA heeft geschreven . Dit geeft inzicht in de kosten en baten van thuisadministratie.

Ondersteuning bij de financiële administratie met inzet van vrijwilligers in Nederland
In februari 2016 publiceerde het LSTA het onderzoeksrapport 'Ondersteuning bij de financiële administratie met inzet van vrijwilligers in Nederland'.

Hoe de kwaliteit in de Thuisadministratie te borgen
In Tijdschrift voor Schuldsanering, nummer 04, december 2015 publiceerden het LSTA en Nibud het artikel 'Hoe de kwaliteit in de Thuisadministratie te borgen?'

Handreiking Kwaliteitsborging
Het LSTA schreef mee aan de 'Handreiking Kwaliteitsborging'.