Privacyverklaring Stichting LSTA

Privacyverklaring Stichting LSTA

Stichting LSTA neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze verklaring laten wij u weten hoe wij dat doen.

We verzamelen of gebruiken de persoonsgegevens die wij via de website hebben verkregen voor de hieronder beschreven doeleinden.

Persoonsgegevens van (nieuwsbrief)abonnees
Deze gegevens worden door ons gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief en het communiceren over onze dienstverlening. Wij versturen alleen berichten als u ons daarom heeft gevraagd. De persoonsgegevens (voornaam, achternaam en emailadres en eventueel telefoonnummer) die wij van u ontvangen hebben, worden niet zonder uw instemming met derden gedeeld.

Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens die wij via de website ontvangen, kunnen met derden worden gedeeld als met u is afgesproken dat wij uw gegevens mogen delen. Dit kan bijvoorbeeld spelen als een hulpvrager via onze website of per telefoon vraagt om doorverwijzing naar een lokale organisatie met een dienst Thuisadministratie. Onze werknemers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Website statistieken
Stichting LSTA maakt via de website gebruik van website statistieken om een beter inzicht te krijgen in het gebruik door verschillende bezoekers. De informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en beter te laten aansluiten op de behoeften van gebruikers.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens zolang als het nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Daarna verwijderen wij uw persoonsgegevens uit onze bestanden. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Rechten i.v.m. uw gegevens
In sommige gevallen is er recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen.
Als wij uw persoonsgegevens bewaren op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit is bijv. het geval als u zich heeft ingeschreven op onze nieuwsbrief.

Vragen?
Heeft u vragen over deze privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op.