Geschiedenis

In 2006 hebben Stichting het R.C. Maagdenhuis, Vereniging Humanitas en het Nationaal Ouderenfonds besloten een impuls te geven aan Thuisadministratieprojecten door het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie op te richten. Het opzetten en uitbreiden van Thuisadministratieprojecten, werken met geschoolde vrijwilligers en een coördinator werd gestimuleerd, waardoor het mogelijk werd meer mensen te ondersteunen bij het weer op orde krijgen van hun administratie.

Het LSTA heeft vanaf 2006 ervaring en expertise opgebouwd in het stimuleren, begeleiden en ondersteunen van Thuisadministratieprojecten. In 2008 werd Delta Lloyd Foundation partner van het LSTA en in de loop van de tijd werd meer samengewerkt met het Nibud en Stimulansz.

In 2015 werd de naam van het LSTA aangepast naar Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie. De aandacht en inzet richt zich op gemeenten, lokale organisaties en bedrijven. Daarnaast doet het LSTA onderzoek naar de resultaten van Thuisadministratie.

Vanaf 1 januari 2018 is het LSTA een stichting.