Beleid en financiering

Het belangrijkst doel van Stichting LSTA is bijdragen aan effectieve ondersteuning van goede kwaliteit aan mensen met administratieve en/of financiële problemen door geschoolde vrijwilligers en geschoolde coördinatoren. Het LSTA heeft 320 lokale organisaties met een dienst Thuisadministratie in Nederland in beeld.

Jaarlijks worden meer dan 40.000 hulpvragers ondersteund door zeker 12.500 vrijwilligers van de 320 lokale organisaties met een dienst Thuisadministratie. Voor lokale organisaties is het niet altijd gemakkelijk om de juiste informatie voor actuele vraagstukken te vinden en onafhankelijke tips of adviezen te krijgen. Vooral niet voor de coördinatoren van de 170 lokale organisaties die niet onder een landelijke koepel vallen. Humanitas heeft circa 80 afdelingen die Thuisadministratie aanbieden, SchuldHulpMaatje circa 70. Lokale organisaties geven aan meer hulpvragers te ondersteunen en bovendien meer hulpvragers met complexe problematiek.   

In 2018 en 2019 richt de Stichting LSTA zich op: 

1. Belangenbehartiging
Het LSTA behartigt de belangen van alle lokale organisaties, met name de 170 lokale organisaties zonder landelijke koepel. Zij kunnen zich aansluiten en aankloppen met knelpunten, dilemma’s en uitdagingen. Het LSTA organiseert regiobijeenkomsten en workshops ketensamenwerking.

2. Kennisontwikkeling en verspreiding
Lokale organisaties hebben behoefte aan uitwisseling en actuele kennis en vinden bij het LSTA informatie, antwoorden op gerichte vragen en onderzoeksresultaten. Het LSTA verspreidt de kennis via de website en nieuwsbrieven.

3. Deskundigheidsbevordering
Bij het ondersteunen en het toewerken naar financiële (zelf)redzaamheid is de basishouding van coördinatoren en vrijwilligers naar elkaar en naar hulpvragers essentieel, net als gesprekstechnieken. Door het voor coördinatoren en vrijwilligers organiseren van trainingen Sturen op Zelfsturing en het ontwikkelen van een basistraining voor coördinatoren stimuleert het LSTA een effectieve inzet van coördinatoren en vrijwilligers.

De jaarbegroting voor 2018 en 2019 ligt tussen de 200.000 en 400.000 euro, afhankelijk van uiteindelijke toezeggingen van fondsen en financiers.

De eerste jaarrekening van Stichting LSTA is eind juni 2019 op de website geplaatst.

Het LSTA ontvangt financiering van diverse vermogensfondsen: zoals Stichting Het R.C. Maagdenhuis, Stichting Brentano's Steun des Ouderdoms en het Oranje Fonds. Het LSTA is mede mogelijk gemaakt door Adessium Foundation.