Over het LSTA

Vanaf 1 januari 2018 is het LSTA een stichting: Stichting Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (Stichting LSTA).

ANBI-status
Stichting LSTA is een ANBI.
Het fiscale nummer van Stichting LSTA (RSIN=Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 858326887 Kamer van Koophandelnummer: 70461562

Voor meer informatie kijkt u hier: ANBI formulier

Doel
Het statutaire doel van Stichting LSTA is: “ Het bijdragen aan een effectieve ondersteuning, van een goede kwaliteit, aan hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen en het daartoe ondersteunen van lokale organisaties, die geschoolde vrijwilligers inzetten, mogelijk gemaakt door gemeenten en/of financiers.

Stichting LSTA tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:
- het ondersteunen van lokale organisaties/projecten die vrijwilligers inzetten voor steun bij bij financiële problemen en/of administratie,
- het behartigen van belangen van lokale organisaties, het uitvoeren van onderzoek en verspreiden van kennis (o.a. via de website en nieuwsbrief),
- het organiseren van bijeenkomsten en trainingen voor lokale organisaties/projecten

Bestuur
Het bestuur bestaat op 1 juni 2020 uit vijf personen:
Mevrouw Tamara Madern, voorzitter;
De heer Alexander Borst, secretaris en interim penningmeester;
De heer Martijn Schut, algemeen bestuurslid;
De heer Tom van Meeuwen, algemeen bestuurslid;
De heer Dick van Maanen, algemeen bestuurslid;
De vacature van penningmeester is momenteel vacant.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

CAO
De stichting heeft een eigen salarisregeling voor de medewerkers en volgt op vrijwillige basis de overige arbeidsvoorwaarden uit de CAO Sociaal Werk.

LSTA is partner van Stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp
Samen met Humanitas, SchuldHulpMaatje, het Leger des Heils, Stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en Stichting Inspraak Orgaan Turken (IOT) vormt het LSTA de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp. Lees hier meer over het programma van de AVS.

De fondsen die het LSTA steunen zijn: RC Maagdenhuis, Bretano, Stichting COV, Stichting Marie Louise, Rabo Foundation, Diorapthe en Oranje Fonds. 

Meer informatie over:

Privacyverklaring Stichting LSTA
Beleid en financiering van het LSTA
Geschiedenis van het LSTA
Bijeenkomsten van het LSTA 
Jaarstukken