Headern
Links Trans

Nieuwsbrief September 2020

12 jaar LSTA met AnneMieke Sprenger!

Sinds 2008 is AnneMieke Sprenger de kartrekker geweest van het LSTA. In 2018 is het LSTA officieel een onafhankelijke stichting geworden. Na 12 actieve en gepassioneerde jaren werkzaam te zijn geweest bij het LSTA heeft AnneMieke op 30 juni jl. afscheid genomen. Nieuwsgierig naar hoe het LSTA is ontstaan? En naar de bijzondere momenten die AnneMieke in die afgelopen 12 jaar heeft meegemaakt? In deze video vertelt ze over de ontstaansgeschiedenis van het LSTA en deelt ze haar ervaringen! Lees meer...



Vrijwilligers in Tijdschrift Schuldsanering

In heel Nederland worden vrijwilligers ingezet voor ondersteuning van hulpvragers bij het ordenen van de financiële administratie. De laatste jaren worden vrijwilligers steeds vaker ook ingezet bij hulpvragers met hoge schulden en complexe hulpvragen. Wanneer is de ondersteuning van een vrijwilliger nog verantwoord en wat levert het op? Naar aanleiding hiervan hebben Jansje van Middendorp en Eline de Smet vanuit het LSTA een onderzoek gedaan naar een effectieve en duurzame rol van vrijwilligers in de keten van schulddienstverlening. Hierover verscheen  onlangs een artikel in Tijdschrift Schuldsanering. Lees meer...



Sturen op Zelfsturing in de regio

Het LSTA heeft al meer dan honderd coördinatoren getraind in de methodiek 'Sturen op Zelfsturing'. Daarnaast zijn er 16 coördinatoren die de masteropleiding hebben gedaan. Een deel van hen gaat in de regio aan de slag met het organiseren van inspiratiebijeenkomsten en trainingen Sturen op Zelfsturing voor vrijwilligers. Zij komen 25 november bij elkaar om afspraken hierover te maken. De terugkomdag voor alle coördinatoren komt door de corona-maatregelen te vervallen. Deze worden in het voorjaar van 2021 georganiseerd per regio.



Ontwikkeling methodiek laaggeletterden

Stadsring51 ontwikkelde, met subsidie van het Oranje Fonds, een methodiek voor laaggeletterden in de schuldhulpverlening. Bij de ontwikkeling van de methodiek is gekozen voor een praktische benadering. Dus geen aparte trajecten of speciaal opgeleide schuldhulpverleners. Maar wel instrumenten en interventies die in ieder traject kunnen worden toegepast. 



Gevolgen corona-crisis

Een vijfde van de Nederlandse huishoudens geeft in een peiling van het Nibud aan dat het inkomen sinds het begin van de corona-crisis is gedaald. Noodmaatregelen zijn tijdelijk van aard. Het is de vraag wat mensen op de lange termijn kunnen verwachten. Huishoudens zijn niet voorbereid om een crisis, aldus het Nibud.

Door de coronacrisis en de financiële crisis die daarop volgt, is de verwachting dat er een nieuwe groep mensen ontstaat die met armoede te maken krijgen. Wat kunnen de overheid, gemeenten en sociaal professionals doen ter ondersteuning van deze nieuwe groep? Movisie ging daarover in gesprek met Roeland van Geuns, lector armoede interventies aan de Hogeschool van Amsterdam.

Hoe wordt de verwachte hausse aan mensen met schulden straks opgevangen? Stadsring51 bedacht vier innovaties om de verwachte instroom aan te kunnen. Lees het artikel in Binnenlands Bestuur.



Online training voor vrijwilligers thuisadministratie

Dit najaar organiseert de Zorgverzekeringslijn weer een aantal trainingen voor vrijwilligers thuisadministratie. De interactieve training is gericht op het oplossen van schulden bij de zorgverzekeraar en het CAK, maar ook op het afsluiten van een zorgverzekering. Bijvoorbeeld voor mensen die onverzekerd zijn geraakt of die kortgeleden in Nederland zijn komen wonen of werken.



Overig nieuws en publicaties 

• Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) toont voor het eerst met harde cijfers dat ruim 8 procent van de Nederlandse huishoudens problematische schulden heeft en slechts een tiende daarvan is in beeld bij schuldhulpverlening. Lees het artikel in Binnenlands Bestuur.

• Kansfonds gaat geld geven aan mensen die in armoede leven, en zij mogen zélf bepalen hoe ze dat geld besteden. Hoe? Dat wordt onderzocht, samen met de Hogeschool van Amsterdam.

• Informatiepunten Digitale Overheid bieden hulp vanuit bibliotheken in heel Nederland om mensen te helpen die moeite hebben met digitale overheid

• Gemeente Arnhem richt een fonds op voor kleine schulden. Lees het artikel in de Gelderlander.

• Landelijke kennis over wat werkt bij armoede en schulden, praktijkkennis van professionals en ervaringsdeskundigen laten zien wat jij kunt doen om armoede en schulden te voorkomen, te verminderen en/of te verzachten. Benut je 'cirkel van invloed' en lees hier meer over op de website van Movisie



Vragen of informatie delen?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven van het LSTA? Neem contact op!



Agenda

5-9 oktober – Congres Met een andere bril kijken naar een zekere sociale en financiële toekomst, Platform31 (Betaald)

7 oktober – congres Armoede & Schulden, Zorg+Welzijn, Ede (Betaald)

5 november - online congres Armoede en schulden: laten we de corona crisis goed benutten, Hogeschool van Amsterdam

10 en 16 november – online Studiedag NVVK, Utrecht (Betaald)

16 november – Landelijke bijeenkomst Vroegsignalering Landt in Nederland

2, 9, 16, 30 november 2020 - Training Sturen op Zelfsturing. Locatie Utrecht - onder voorbehoud van corona-maatregelen.

25 november 2020 - Bijeenkomst regio-masters Sturen op Zelfsturing. 

7, 14 december 2020 en 11, 18 januari 2021 - Training Sturen op Zelfsturing. Locatie volgt.

Klik hier als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen Stuur door naar een geïnteresseerde
Trans
Trans
Neem contact op met het LSTA Volg LSTA op Twitter