Headern
Links Trans

Nieuwsbrief Mei 2020

Oproep lokale organisaties: huisbezoeken in coronatijd

Het zijn bijzondere tijden. Als coördinator of vrijwilliger thuisadministratie is het nauwelijks mogelijk om hulpvragers fysiek te bezoeken. Daarom gebeurt heel veel nu per telefoon of online. Geen optimale oplossing, maar het is even niet anders. Budgetmaatjes 010 heeft het LSTA gevraagd om te inventariseren welk beleid inzake huisbezoeken en het houden van afstand nu of straks gevoerd wordt door lokale organisaties met een dienst thuisadministratie. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@lsta.nl Lees meer...Bijeenkomsten in coronatijd

Op 21 april jl. organiseerde Global Goals Oss een webinar 'Financiële zorgen in tijden van corona', met onder andere een presentatie van Nadja Jungmann. 
Op 14 mei a.s. deelt Lucas Meijs tijdens een bijeenkomst vanuit de Vrijwilligersacademie Amsterdam ideeën en erkenning voor hoe vrijwilligers en actieve bewoners de zorg voor elkaar oppakken. Lees meer...Erkenning rol coördinator vrijwilligers

De kwaliteit van vrijwilligerswerk staat of valt bij de manier waarop vrijwilligers begeleid worden door een coördinator. Movisie deed hier onderzoek naar en publiceerde het rapport 'Onderzoek Rol en Positie Coördinator Vrijwillige Inzet' in april 2020. Er is gekeken naar de taken die coördinatoren uitvoeren, hun kwaliteiten en competenties en hoe die worden ingezet. De onderzoekers pleiten voor het ontwikkelen van twee elkaar aanvullende competentieprofielen, die van de strategische coördinator en de uitvoerende coördinator. Lees meer...Training Sturen op Zelfsturing half online 

Maandag 20 april is de tweede, vanuit AVS-verband georganiseerde, training Sturen op Zelfsturing afgerond. De groep van 8 coördinatoren en twee trainers startte op een locatie van de lokale welzijnsorganisaties in Utrecht. Vanwege de corona-maatregelen moest er iets anders bedacht worden voor de derde en vierde bijeenkomst. De deelnemers stemden er mee in deze online te volgen. Lees meer...AVS en Armoedecoalitie

De Alliantie Vrijwillige Schuldhulp, waar het LSTA bij is aangesloten, maakt nu ook onderdeel uit van de Landelijke Armoedecoalitie, met als doel om armoede en schulden onder de aandacht te brengen. Onder de titel 'Bestaanszekerheid is broodnodig' heeft de Landelijke Armoedecoalitie een manifest opgesteld. Lees hierover en over activiteiten en tips om hulpvragers te ondersteunen in het AVS nieuwsbulletin 'Schuldhulpverlening tijdens coronacrisis'. Lees meer...Overig nieuws en publicaties

Zes grote overheidsorganisaties (de Belastingdienst, UWV, CJIB, Sociale verzekeringsbank, het CAK en DUO) hebben op 7 april jl. een convenant gesloten met de NVVK. Een belangrijke stap: ‘Eén Overheidsconvenant’. Het verbetert de samenwerking tussen de schuldhulpverlener en de zes overheidsorganisaties. Dit betekent: sneller duidelijkheid voor hulpvragers, minder over-en-weer overleg tussen hulpverlener en overheidsschuldeiser en meer tijd om meer mensen te helpen. 

Op 30 april heeft het kabinet in de aanbiedingsbrief Kabinetsinzet Toeslagen haar reactie gegeven op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Toeslagen en zet daarmee een eerste stap naar een ander stelsel van inkomensondersteuning. Lees de kabinetsreactie.

De Week van het geld 2020 kon helaas niet doorgaan vanwege corona en is verplaatst naar 2021: van 22 t/m 26 maart 2021. Bank voor de klas ontwikkelde een lesbrief voor thuisonderwijs aan kinderen in groep 6, 7 en 8: ‘Welk geldtype ben jij’. Onderdeel van de lesbrief is het maken van een strip - met geldtip! Vragen of informatie delen?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven van het LSTA? Neem contact op!Agenda

14 mei 2020 - Vrijwilligersacademie Amsterdam Online Masterclass: Lucas Meijs

14 + 28 september en 5 + 26 oktober 2020 - 3e Training Sturen op Zelfsturing. Locatie mogelijk in Amsterdam.

2, 9, 16 + 30 november 2020 - 4e Training Sturen op Zelfsturing. Locatie volgt.

25 november 2020 - Terugkomdag alle getrainde coördinatoren Sturen op Zelfsturing. Locatie volgt.

7 + 14 december 2020 en 11 + 18 januari 2021 - 5e Training Sturen op Zelfsturing. Locatie volgt.

9, 16 + 23 maart en 6 april 2021 - 6e Training Sturen op Zelfsturing. Locatie volgt.

3e Master, voor getrainde coördinatoren, in eerste helft 2021. Data en locatie volgen later.

Klik hier als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen Stuur door naar een geïnteresseerde
Trans
Trans
Neem contact op met het LSTA Volg LSTA op Twitter