Headern
Links Trans

Nieuwsbrief Maart 2020

Penningmeester gezocht!

Het LSTA heeft goede plannen voor de komende periode om de kwaliteit te verbeteren van de vrijwillige inzet bij mensen met financiële en administratieve problemen. Helpt u mee!?
Het bestuur zoekt dringend een nieuwe penningmeester. Er wordt ongeveer 4 keer per jaar vergaderd in Amsterdam, locatie Herengracht 220. Lees meer over het LSTA en de huidige samenstelling van het bestuur op lsta.nl/home/over-het-lsta.
Heeft u interesse of kent u iemand die we hiervoor zouden kunnen polsen? Neem contact met ons op!In april nieuwe training Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren

Ook in 2020 organiseert het LSTA, nu in het kader van het landelijke programma van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS), trainingen Sturen op Zelfsturing. Deze zijn voor coördinatoren van lokale organisaties of projecten, die hulpvragers met financiële/administratieve problemen ondersteunen met inzet van vrijwilligers.
De eerstvolgende training is gepland op woensdag(en) 8, 15 en 22 april en 13 mei in Rotterdam.  Lees meer...
Het Corona-virus kan hierop 'inbreken': mensen die zich opgeven of al hebben aangemeld worden tijdig op de hoogte gesteld van wijzigingen. Factsheet Thuisadministratie Januari 2020

In de 'Factsheet Thuisadministratie Januari 2020' staan de belangrijkste uitkomsten van de twee recente LSTA-onderzoeken/onderzoeksrapporten.
In 'Vrijwilligers ondersteunen hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen' worden de resultaten van het onderzoek onder coördinatoren gepresenteerd. In 2018 werden naar schatting 42.000 hulpvragers door meer dan 13.000 vrijwilligers van 340 lokale organisaties ondersteund bij de financiële administratie. De complexiteit van de hulpvragen is toegenomen. 
In 'Wat levert thuisadministratie op?' worden de resultaten van het longitudinale onderzoek onder hulpvragers van 5 lokale organisaties beschreven. De hoogte van het inkomen van hulpvragers die deelnamen aan het onderzoek nam toe en de ernst van de schuldsituatie nam af gedurende het ondersteuningstraject door een vrijwilliger.  Lees meer...Effectiviteit inzet vrijwilligers

Saxion Hogeschool deed onderzoek bij de Stadsbank Oost Nederland, naar de ervaringen van mensen die een beroep hebben gedaan op de hulpverlening van die bank. Een deel van hen kreeg zowel ondersteuning van een beroepskracht van de Stadsbank als van een vrijwilliger. De onderzoekers constateerden minder uitval bij mensen die ook begeleid worden door een vrijwilliger: zij lossen meer af dan anderen. Lees meer...Basistraining coördinatoren e-learning en bijeenkomsten

Het LSTA heeft -in samenwerking met Humanitas en het Nibud- de basistraining voor coördinatoren van een dienst thuisadministratie ontwikkeld. De training bestaat uit een e-learning gedeelte en 2 bijeenkomsten. Het LSTA organiseert momenteel een proefsessie.
Vanaf mei 2020 zal de training beschikbaar komen voor alle coördinatoren van een dienst thuisadministratie.
Wilt u zich alvast aanmelden om de e-learning van de basistraining voor coördinatoren te volgen? Stuur een mail naar info@lsta.nlPsycho-educatie en stress-sensitief werken

In opdracht van Schouders Eronder heeft het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht uitgewerkt hoe psycho-educatie bij de aanpak van financiële problemen vorm kan worden gegeven. Financiële problemen gaan vaak gepaard met zorgen en stress. Mensen kunnen zich verlamd voelen of problemen ontwijken. Dat kan een belemmering zijn om naar een oplossing toe te werken. Bij psycho-educatie gaan ondersteuners en hulpvragers met elkaar in gesprek over wat stress met je kan doen. 

Onlangs brachten Nadja Jungmann, Peter Wesdorp en Tamara Madern het boek 'Stress-sensitief werken in het sociaal domein' uit. Bestel het via Youbedo.com.
Het boek helpt ondersteuners in het sociaal domein om hulpvragers met chronische stress beter te ondersteunen. Lees meer...LSTA en de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp

Het LSTA is een van de 6 partners binnen de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS). Door de samenwerking op lokaal niveau te stimuleren wil de AVS een bijdrage leveren aan het verkleinen van de schuldenproblematiek in Nederland. In 2019 heeft het LSTA samen met Humanitas, Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), het Leger des Heils en SchuldHulpMaatje gewerkt aan de voorbereidingen van een landelijk uitvoeringsprogramma, gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het uitvoeringsprogramma bestaat uit deelplannen gericht op: toeleiden, versterken, uitbreiden, samenwerken, kwaliteit, trainingen Sturen en ICT. Inmiddels zijn diverse activiteiten gestart en kunt u als lokale organisatie, die (ook) vrijwilligers inzet, benaderd worden door de AVS of een van de partners.

Logo Avs
Lees meer...Overig nieuws en publicaties

Het voorstel van staatssecretaris Van Ark om de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) te wijzigen, is aangenomen. De wetswijziging regelt gegevensuitwisseling om vroegsignalering mogelijk te maken en schept duidelijkheid over schuldhulp aan ondernemers. Lees in het nieuwsbericht van de NVVK meer over de wetswijziging, aangenomen en verworpen amendementen en moties.

In een van de moties 'Praat met maatschappelijke instellingen en kerken' wordt verwezen naar zorgcoöperaties, stichting Leergeld, voedselbanken, vrijwilligersorganisatie SchuldHulpMaatje en kerken. SZW zal bij het gesprek met de VNG/de gemeenten hen -voor de ondersteuning door vrijwilligers- wijzen op alle partners van de AVS, dus ook op Humanitas en het LSTA.

Van 23 t/m 27 maart zou het voor de tiende keer de Week van het geld zijn.
Vanwege het Corona-virus heeft Wijzer in Geld deze week afgelast. 

In 2020 trekt de Publieksacademie Kinderarmoede met een serie bijeenkomsten door het land. Doel is om kinderarmoede bespreekbaar te maken en er samen lokaal iets aan te doen.

'Hoe Rotterdam de schuldenproblematiek radicaal anders aanpakt', is te lezen in een artikel van 12 maart 2020 in het Algemeen Dagblad. 

Volgens het artikel 'De ‘financefluencer’ deelt slimme (be)spaartips: ‘Ik wil het taboe doorbreken’' (Het Parool van 2 maart jl.) is er een nieuw type influencer: de financefluencer, die onder andere slimme (be)spaartips deelt met volgers. Blijf wel kritisch!

In Trouw van 29 februari verscheen het artikel 'In deeltijd werken met een uitkering? Voor je het weet zit je in de schulden'.Vragen of informatie delen?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven van het LSTA? Neem contact op!Agenda 

8, 15 en 22 april en 13 mei 2020 - Training Sturen op Zelfsturing. Locatie Rotterdam.

16 april 2020 - Nibud Congres Geld en Gedrag

3, 10 en 17 juni en 1 juli 2020 - Training Sturen op Zelfsturing. Locatie volgt.

14 september 2020 - start van de Masteropleiding coachingspool Sturen op Zelfsturing

2, 9, 16 en 30 november 2020 - Training Sturen op Zelfsturing. Locatie volgt.

25 november 2020 - Terugkomdag alle getrainde coördinatoren Sturen op Zelfsturing

7 en 14 december 2020, 11 en 18 januari 2021 - Training Sturen op Zelfsturing. Locatie volgt.

Klik hier als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen Stuur door naar een geïnteresseerde
Trans
Trans
Neem contact op met het LSTA Volg LSTA op Twitter