Headern
Links Trans

Nieuwsbrief Januari 2020

Vrijwilligers ondersteunen ruim 42.000 hulpvragers

Om in kaart te brengen wat thuisadministratie omvat, wie er worden bereikt en tegen welke knelpunten coördinatoren en vrijwilligers aanlopen, heeft het LSTA in 2015, 2017 en ook in 2019 gegevens verzameld bij lokale organisaties. In 2019 zijn bij het LSTA 340 organisaties bekend die hulpvragers ondersteunen bij hun financiële administratie, met de inzet van (geschoolde) vrijwilligers. Het totale aantal hulpvragers en vrijwilligers lijkt sinds 2016 te stabiliseren. Zo nam het aantal hulpvragers in eerste instantie toe van ruim 25.000 in 2013 naar ruim 41.000 in 2016 en meer dan 42.000 hulpvragers in 2018. Naar schatting hebben meer dan 13.000 vrijwilligers zich in 2018 ingezet voor ondersteuning bij de financiële administratie. Lees meer...Eindrapport onderzoek 'Wat levert thuisadministratie op?'

In 2016 startte het LSTA met een onderzoek naar de resultaten van thuisadministratie. In het onderzoeksrapport 'Wat levert thuisadministratie op?' staan de uitkomsten van dit onderzoek. In het eerste deel komt de motivatie en aanpak van vrijwilligers aan bod. In het tweede deel factoren die van invloed zijn op afronding en uitval. Het derde deel gaat over de veranderingen bij hulpvragers tijdens en na een traject. De hoogte van het inkomen van hulpvragers blijkt toe te nemen en de ernst van de schuldsituatie neemt af. Meer hulpvragers hebben toegang tot formele schuldhulpverlening. Hulpvragers geven aan dat zij zich gezonder financieel gedragen, meer financiële kennis en vaardigheden hebben en dat het vertrouwen in eigen financiële kunnen en het welbevinden toeneemt. Lees meer...Basistraining coördinatoren

In opdracht van het LSTA en in samenwerking met Humanitas heeft het Nibud de basistraining voor coördinatoren van een dienst thuisadministratie ontwikkeld. De training bestaat uit een e-learning gedeelte en 2 bijeenkomsten. Het LSTA organiseert momenteel een proefsessie. Na de laatste wijzigingen zal de training beschikbaar komen voor alle coördinatoren van een dienst thuisadministratie.

Houd de website en nieuwsbrief van het LSTA in de gaten!Tiende training Sturen op Zelfsturing in maart-april

Na de achtste training in november/december 2019 (zie foto), welke bij de Rabobank in Den Bosch gegeven kon worden, organiseert het LSTA ook in 2020 trainingen Sturen op Zelfsturing. Het worden er dit jaar zes. In januari is de negende gestart (in Amsterdam) en in maart volgt alweer de tiende training! En wel op 2, 9 en 16 maart en 6 april in Utrecht (onder voorbehoud). Gejo Duinkerken van het Gilde Vakmanschap is wederom een van de twee trainers. Lees meer...

Img 20191219 Wa0001

Houd de nieuwsbrief en nieuwsberichten in de gaten voor de data van de andere vier trainingen. Wil je een training volgen maar kun je niet in maart-april laat het weten!Tweede groep Masters getraind voor de coachingspool Sturen op Zelfsturing

In december 2019 kreeg de tweede groep getrainde coördinatoren van een dienst thuisadministratie een certificaat uitgereikt voor het succesvol afronden van de Master Sturen op Zelfsturing. Zij vormen samen met de eerste groep een 'coachingspool Sturen op Zelfsturing' om andere coördinatoren te ondersteunen in het overbrengen van het gedachtegoed op hun vrijwilligers. 

Coachingspool 12 Dec 2019

Lees meer...Vragen Alliantie Vrijwillige Schuldhulp

Het LSTA vormt samen met Humanitas, Leger des Heils, SchuldHulpMaatje en de twee migrantenorganisaties Inspraak Orgaan Turken (IOT) en Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) de Stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS), zie www.alliantievrijwilligeschuldhulp.nl Vooruitlopend op deze stichting vormden de landelijke organisaties al de Vrijwilligersalliantie. Hiervan was het doel de ondersteuning aan mensen in financieel problematische situaties met inzet van vrijwilligers te verduurzamen.

In de komende periode kunnen er -in het kader van het lokaal verbeteren van de samenwerking tussen organisaties die vrijwilligers inzetten- door het AVS vragen gesteld worden aan coördinatoren. Benaderde coördinatoren kunnen met eventuele vragen of onduidelijkheden altijd contact opnemen met het LSTA.Onderzoek Nibud: Goed geïnformeerde studenten lenen minder

Studenten met een lening bij DUO verlagen die lening als zij goed zijn geïnformeerd over de hoogte van de uiteindelijke totale studieschuld. Dat blijkt uit onderzoek dat het Nibud heeft gedaan voor het ministerie van OCW en DUO. Uit het onderzoek 'Bewust lenen bij studenten bevorderen' blijkt dat studenten minder lenen als zij inzicht hebben in hun maandelijkse aflosbedrag en de termijn waarop ze hun aflossing zouden kunnen voldoen.Sam& kinderen in armoede bereiken

Gemiddeld groeit 1 op de 12 kinderen in Nederland op in armoede. Op 16 januari startte Sam& een campagne met als doel in 2020 alle kinderen in armoede te bereiken. Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Sam& biedt via één loket ondersteuning voor ouders en intermediairs.Overig nieuws en publicaties

Bekijk de uitzending op NPO 2 van 26 januari jl, van de publieke tribune: 'Wie betaalt de rekening?'

Op 24 december jl. stond in het Financieel dagblad het artikel: 'In opmars: de fintech die helpt bij problematische schulden' en twee weken later het opinie artikel: 'Niet meer fintech, maar menselijke maat helpt bij schulden'.

 De gemeente Arnhem scheldt schulden kwijt van mensen die drie jaar lang aan een betalingsregeling hebben meegewerkt. De nieuwe aanpak moet voorkomen dat schulden onnodig verder oplopen. 

Januari staat bekend als budgetmaand. De dure decembermaand is voorbij en de goede voornemens zijn gemaakt. RTL Nieuws besteedt deze maand aandacht aan schulden, te beginnen met het artikel 'Eigen schuld: zo kom je erin, en zo kom je er weer uit'.

Het zou meer normaal moeten zijn om over schulden te praten. Flanderijn, een incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie, heeft in samenwerking met Markteffect onderzoek gedaan naar het imago van de deurwaarder bij de gemiddelde Nederlander. Schaamte en het gevoel te hebben gefaald is de voornaamste reden waarom mensen niet graag praten over hun schulden. Lees het artikel op managersonline.nl of download het rapport ' De persoonlijke financiën van Nederland: Een onderzoek naar betalen, contact met incassobureaus en deurwaarders en probleemschulden '.

In Tubantie van 4 januari 2020 staat een artikel over Enschedeër Ben Boksebeld, die zelf opgroeide met weinig, nu onderzoek doet naar armoede en de inzet van vrijwilligers.Vragen of informatie delen?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven van het LSTA? Neem contact op!Agenda

2, 9, 16 maart en 6 april 2020 - Training Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren

16 april 2020 - Nibud Congres Geld en Gedrag

Klik hier als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen Stuur door naar een geïnteresseerde
Trans
Trans
Neem contact op met het LSTA Volg LSTA op Twitter