Headern
Links Trans

Nieuwsbrief December 2020

Corona: Verschuiving kwetsbare groepen richting jongeren, zzp-ers en flexwerkers

Dat covid-19 grote gevolgen heeft voor ons economische en medische systeem is meer dan duidelijk. Maar zo langzaamaan worden ook de maatschappelijke gevolgen steeds inzichtelijker. Verschillende onderzoeksinstituten rapporteren... Lees meer...>Terugblik: themadag Schouders Eronder en Alliantie Vrijwillige Schuldhulp

De themadag 'Beroepskrachten en vrijwilligers: hoe kunnen ze elkaar versterken?' was een succes met ruim 50 online aanwezigen. Binnen het eerste deel werden de samenwerking belicht vanuit drie invalshoeken. Arjen Baan, programmamanager bij de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp sprak over de samenwerking... Lees meer...>Coachingspool Sturen op Zelfsturing aan de slag in regio's

Het LSTA gelooft dat effectief praten het effect van vrijwillige inzet sterk kan vergroten. Daarom organiseren wij de trainingen Sturen Op Zelfsturing in samenwerking met Gejo Duinkerken. Inmiddels zijn er in totaal al een kleine 160 coördinatoren getraind in het hele land. Dat is een heel mooi aantal en nog steeds maken nieuwe coördinatoren deze methodiek eigen. Het grote doel van LSTA is dat de coördinatoren op hun beurt vrijwilligers, actief binnen administratie en financiën, toerusten om deze gesprekstechnieken in te zetten tijdens contact met de doelgroep.

En daar is in november een belangrijke stap in gezet tijdens een bijeenkomst voor onze coördinatoren die de Masteropleiding Sturen Op Zelfsturing hebben gevolgd. Er zijn nu regionale teams en deze vormen samen de landelijke "Coachingspool Sturen Op Zelfsturing". De teams zullen in de regio's voor de getrainde coördinatoren terugkomdagen organiseren in het voorjaar van 2021. De 15 coaches staan ook ter beschikking van alle coördinatoren die ondersteuning zoeken bij de implementatie van het gedachtegoed onder de vrijwilligers. Door het geven van inspiratiebijeenkomsten of oefensessies.  Klik hier voor meer informatie, prijzen en de flyer.Praatplaat 'Ongezonde Stress door Schulden'

Mensen met een laag taalniveau of Nederlands als tweede taal hebben in de regel een hogere kans op het ontwikkelen van problematische schulden. Het kan dus goed zijn dat uw vrijwilligers mensen bijstaan die laaggeletterd zijn. Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelde samen met Platform 31 een handig hulpmiddel om het gesprek over stress, wat dat is, de oorzaken en oplossingen bespreekbaar te maken. Klik hier om de 'Praatplaat Ongezonde Stress door Schulden' te downloaden en meer te lezen over het belang van het voeren van een gesprek over stress.Inzicht: laatste armoedecijfers Centraal Bureau voor Statistiek

Recentelijk publiceerde het CBS de armoedecijfers van 2019. Over de hele linie is het aantal mensen dat risico loopt op armoede in Nederland van 2011 tot voor de coronacrisis wat afgenomen. ZZP-ers lieten tot voor de coronacrisis de grootste daling zien over deze periode al liep deze groep nog steeds een hoger...  Lees meer...>Inzicht: Schulden en financiële zorgen onder werkende ouders, ondernemers en zzpers

De verschuiving van risicogroepen naar zzp-ers, jongeren en flexwerkers door de coronacrisis laten zien dat mensen met geldzorgen en risico op armoede niet alleen voorkomen onder mensen die nieuw zijn in Nederland of zonder werk zijn komen te zitten. In september publiceerde stichting Leergeld en stichting Sam& een verslag over hun kwalitatieve onderzoek naar werkende ouders met geldzorgen, die 40% van de gezinnen met geldproblemen uitmaken. De publicatie: 'Altijd op een richeltje lopen' laat zien dat ouders hun kinderen voorop stellen om hen te ontzien van de knellende zorgen omtrent geld maar dat zij niet altijd kunnen voorkomen dat kinderen toch geconfronteerd worden met effecten als stress en niet mee kunnen doen. Stichting Leergeld en Sam& pleiten voor meer bewustwording en deze groep te wijzen op de voorzieningen die ook voor hen beschikbaar zijn. Kijk hier voor het gehele rapport.

Voor ondernemers en ook zzp-ers is er de website coronaregelingen.nl gelanceerd met een handig en volledig overzicht van alle regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken.

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid heeft verschillende e-learnings en hulpmiddelen op een rij gezet om mensen met werk of een onderneming beter te ondersteunen. Kijk hier voor het aanbod.Vrijwilligersorganisaties en gemeente werken samen in Zoetermeer

In Zoetermeer heeft de gemeente het voortouw genomen om de inzet van vrijwilligers en de subsidiering radicaal te veranderen. In plaats dat de gemeente bepaald welke initiatieven een subsidie ontvangen is er een samensturing opgezet waarin de verschillende lokale organisaties ieder vanuit eigen talent.. Lees meer...>Ondanks alle beperkingen toch een hele fijne kerst en een mooi 2021 toegewenst

Voor velen die kerst vieren was de persconferentie van dinsdag 8 december toch weer slikken. Maar ondanks dat wil het LSTA u, uw vrijwilligers en hulpvragers mooie feestdagen toewensen maar bovenal een 2021 waarin wij met elkaar oplossingen vinden voor het taaie vraagstuk dat armoede is. En uiteraard, met de hoop op meer sociale bewegingsruimte, de mogelijkheid om elkaar weer te ontmoeten en bij te staan in moeilijke tijden. Het LSTA is drukdoende met een aantal innovaties om het volgende jaar te implementeren. Dus houdt ons ook in 2021 in de gaten via onze nieuwsbrief, website, Linkedin en Twitter!

Wilt u ons nog bereiken? Dat kan tot de 23e. Ons kantoor is van vrijdag 25 december tot 7 januari gesloten.Overig Nieuws

Aankondiging: De voorbereidingen van de lang verwachte Basistraining voor Coördinatoren i.s.m. Nibud en Humanitas zijn bijna rond. De training zal bestaan uit e-learning modules en twee fysieke bijeenkomsten van 3,5 uur. Naar verwachting zal de eerste trainingsronde in maart plaats vinden en de tweede in april. Wij zorgen voor een locatie die goed bereikbaar is per trein. Heeft u interesse? Meld u aan via info@lsta.nl onder vermelding van interesse Basistraining Coördinatoren maart of april.

Inspiratie Jongerenpreventie: Martijn Schut plaatste 6 creatieve vormen van schuldpreventie voor en door jongeren op zijn blog. Kijk hier voor zijn overzicht.

Studio 52nd komt na de succesvolle voorstelling 'Eigenschuld' met een nieuw programma: 'Onschuld' waarin theater, film en een ervaringsdeskundige samen de ingrediënten vormen voor een actie gerichte middag over geld en schulden voor jongeren. Klik hier om meer te lezen over het aanbod van Studio 52nd.

De makers van de spraakmakende documentaire serie Schuldig hebben een nieuwe reeks gemaakt genaamd Klassen. Over het verschil in kansen binnen het onderwijs. Kijk de serie terug op npostart.nl

Het nieuwsbulletin November van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp is uit! Met daarin aandacht voor: De aanpak van Utrecht, de recente themadag van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp, het NOS item over het effect informele schulden onder mensen met migratie achtergrond en nog veel meer. Klik hier om het gehele nieuwsbulletin te lezen.

Op het gebied van ervaringsdeskundige inzet bij financiële zorgen en schulden waren de laatste weken een tweetal prikkelende berichten. In Amsterdam oost ontwikkelde de Amsterdamse organisatie De Vrijwilligers Academie en Samen Vooruit Indische buurt een leerlijn met aanpak om mensen met zeer hoog risico op grote problemen eerder te bereiken. De Volkskrant berichtte eind november over positieve ervaringen met overeenkomstige inzet in het noorden van Nederland. Lees hier meer over de aanpak van de Vrijwilligers Academie. Klik hier voor het artikel van de Volkskrant.

Goed nieuws vanuit het Centraal Bureau Justitiële Incasso (CJIB). De niet saneerbare schulden bij het CJIB zitten vaak structurele oplossingen als schuldsanering in de weg. Het CJIB komt nu met een aanpak die deze drempels moet wegnemen door meer aandacht voor maatwerk. Het voornemen is om per casus te kijken hoe men tot een goede oplossing voor alle belanghebbende kan komen. Kijk hier om meer te lezen over het nieuwe beleid van het CJIB.

Dat vrijwilligers een krachtige bijdrage leveren aan het helpen van mensen met zorgen over schulden, financiën en armoede zijn wij allemaal met elkaar eens. Maar het belang van aanpassingen binnen beleid van de Rijksoverheid zullen velen met ons onderschrijven. Het LSTA staat dan ook achter de lobbybrieven die onze partner Schouders Eronder, samen met de NVVK en anderen aan het parlement hebben gestuurd ter voorbereiding op het halfjaarlijkse Algemeen overleg Armoede en Schulden. Lees hier meer over de lobbybrieven.

Na jaren van uitstel komt staatssecretaris van 't Wout met het verlossende bericht dat de Beslagvrije voet per 1 januari definitief vereenvoudigd wordt. Lees hier meer over dit goede nieuws.Agenda

Januari 2021- Sturen Op Zelfsturing training voor coördinatoren start op 11 januari te Amsterdam. Op dit moment is deze vol. Er is alleen nog plek op de reservelijst.

Maart 2021 - Sturen Op Zelfsturing training voor coördinatoren op: 9, 16, 23 maart en 6 april. Locatie Rotterdam. Voor meer informatie zie flyer.

Voorjaar 2021- Terugkomdagen voor coördinatoren Sturen Op Zelfsturing per regio- door de Coachingspool Sturen Op Zelfsturing.

Maart  en april 2021 - Basistraining Coördinatoren zullen naar verwachting starten in maart en in april. Locaties en exacte data volgt.

Juli en november 2021 - In 2021 staan er twee bijeenkomsten gepland voor de coachingspool Sturen Op Zelfsturing;namelijk  6 juli en 1 november.

Klik hier als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen Stuur door naar een geïnteresseerde
Trans
Trans
Neem contact op met het LSTA Volg LSTA op Twitter