Headern
Links Trans

Nieuwsbrief November 2019

Stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp

De Stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS) is van start gegaan, een samenwerkingsverband tussen Humanitas, Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA), Leger des Heils, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en SchuldHulpMaatje. Op de website www.alliantievrijwilligeschuldhulp.nl is het Werkboek Samenwerken binnen de schuldhulpverlening te vinden. Lees meer...Oproep training Sturen op Zelfsturing in Januari 2020

Op dinsdag 7 januari start in Amsterdam de 9de vierdaagse training Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren die vrijwilligers aansturen, bijvoorbeeld in een dienst thuisadministratie, formulierenbrigade of budgetcoaching. De trainingsdata zijn 7, 14 en 21 januari en 4 februari 2020. Gejo Duinkerken van het Gilde Vakmanschap is wederom de trainer. Dankzij subsidie van fondsen kunnen wij deze training gratis aanbieden. Geef je op door een mail te sturen naar info@lsta.nl Lees meer...Terugkomdag training Sturen op Zelfsturing en Praktijkboek

Op 20 november jl. organiseerde het LSTA een terugkomdag voor alle getrainde coördinatoren. Er zijn inmiddels 7 trainingen gegeven en de 8ste is deze maand van start gegaan. Tijdens de terugkomdag is het Praktijkboek Sturen op Zelfsturing in de 'thuisadministratie' overhandigd, met daarin uitleg van de theorie en praktische oefeningen. Lees meer...
Img Terugkomdag2 Img Terugkomdag1Artikel 'Ernst van financiële problemen' en Sociologie Magazine

In het Tijdschrift voor sociale wetenschappen 'Mens en Maatschappij' verscheen het artikel 'Ernst van financiële problemen. De rol van financiële kennis en vaardigheden, financieel gedrag, vertrouwen in financiële vaardigheden en motivatie van cliënten ‘Thuisadministratie’ van Jansje van Middendorp, Maurice Gesthuizen en Roeland van Geuns. 

Het Sociologie Magazine van december 2019 heeft als thema 'Armoede'. Hille Hoogland scheef het artikel 'Tussen Schaamte en Vertrouwen' en Jansje van Middendorp het artikel 'Vrijwillige hulp bij financiële problemen'. Geldplan ZZP en Praktijkdag

Startpunt Geldzaken heeft een Geldplan ontwikkeld voor zzp’ers: Geldplan ZZP. In dit online stappenplan kunnen zzp-ers systematisch en doelgericht hun geldzaken in beeld brengen. Daarmee kunnen zij zien welke risico’s er zijn, hun kans op succes vergroten en die op financiële problemen juist verkleinen. Gemeente Rotterdam en het Nibud organiseren op 20 januari voor (beleids)medewerkers van gemeenten een Praktijkdag ZZP. Centraal staat de vraag wat gemeenten (nog meer) kunnen doen om financiële problemen van zzp’ers te voorkomen en te verhelpen.Schuldhulproute en Schuldenwijzer

Op 30 oktober jl. werd de Nederlandse Schuldhulproute gelanceerd. De Schuldhulproute is een traject waarin bedrijfsleven, overheid en schuldhulporganisaties samenwerken om mensen schuldenvrij te maken door hen weer grip te geven op hun financiële situatie. De bedoeling is om één weg naar passende schuldhulp te geven, voor alle mensen in Nederland. 

Nederlanders kunnen vanaf nu ook op één online plek terecht voor een overzicht van hun schulden. Op Schuldenwijzer.nl geven gerechtsdeurwaarders een overzicht van alle beslagen die bekend zijn.Overig nieuws en publicaties

Het Centraal Planbureau deed onderzoek naar het gebruik (en niet-gebruik) van toeslagen in Nederland. Meer dan de helft van de uitbetaalde huurtoeslagen en kindgebonden budgetten moet achteraf gecorrigeerd worden. Ook is er sprake van niet-gebruik.

Defence for Children en Save the Children deden onderzoek naar de toegang tot voorzieningen voor kinderen die opgroeien in armoede. Is het zo dat de woonplaats van een kind, zijn of haar kansen bepaalt? Lees het rapport of de samenvatting: Kansen voor kinderen: een postcodetombola? Divosa, BMC en Stimulansz hebben de benchmark Armoede & Schulden ontwikkeld, waarmee gemeenten hun resultaten kunnen meten en vergelijken. Bekijk de benchmarkcijfers over kinderarmoede.

De Factsheet Armoede en Schulden 2019 van de G40 themagroep Armoede en Schulden en Platform31 laat zien aan welke knoppen gemeenten kunnen draaien rond verschillende thema’s. De factsheet biedt daarnaast cijfers, een overzicht van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en een aantal overwegingen voor gedragsbewust beleid.

Op Sociale Vraagstukken zijn een aantal interessante artikelen gepubliceerd, zoals 'Waardigheid van armen genegeerd, ook door hulpverleners' en 'Ervaringsdeskundigen mogen wel wat meer ruimte krijgen'.

RTV Arnhem snijdt in het openhartig nieuw, typisch Arnhems programma: GeenGeld?! een belangrijk maatschappelijk thema aan: schulden.Vragen of informatie delen?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven van het LSTA? Neem contact op!Agenda 

7 januari 2020 - Eerste dag training Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren, LSTA, Amsterdam

20 januari 2020 - Praktijkdag ZZP, Gemeente Rotterdam en het Nibud, Rotterdam

Klik hier als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen Stuur door naar een geïnteresseerde
Trans
Trans
Neem contact op met het LSTA Volg LSTA op Twitter