Kop
Links Trans

Nieuwsbrief Maart 2019

Update infosheet Ketensamenwerking

Thuisadministratie maakt onderdeel uit van de keten van schulddienstverlening. Afstemming en samenwerking tussen lokale ketenpartners is essentieel voor de kwaliteit van de ondersteuning in een gemeente.
Hoe kan ketensamenwerking worden bevorderd? Wat zijn aandachtspunten? Welke elementen van ketensamenwerking kunnen worden onderscheiden? De LSTA infosheet van september 2017 is vernieuwd en geactualiseerd. Lees meer...

Gebruikerservaringen Geldplannen

Met de online geldplannen van Startpunt Geldzaken kunnen hulpvragers worden ondersteund in het verbeteren van hun financiële situatie.  Wat maakt gebruikers enthousiast over de geldplannen? In deze video vertellen gebruikers, waaronder het LSTA, over hun ervaringen:
Geldplannen Geldplannen Lsta

Nadruk op psychologische basisbehoeften én sociale omgeving

In het ondersteunen van hulpvragers is het niet alleen van belang om aandacht te besteden aan het leren van vaardigheden en gedragsverandering van het individu. De situatie waarin iemand zich bevindt en de sociale omgeving hebben grote invloed op de problematiek. In een artikel op de website van Sociale Vraagstukken pleiten de auteurs ervoor dat de ‘Sociale Professional wel minder mag psychologiseren’. Lees meer...

In de 2DOC documentaire ‘Lost Boys 5 jaar later!’ zien we hoe lastig/'bijna' onmogelijk het is om uit de financiële problemen te komen in een omgeving die daar geen ruimte voor geeft.

Schaamte over armoede houdt het in stand

Arnoud Plantinga van de Tilburg University deed promotie-onderzoek op het gebied van armoede en schaamte, waarmee mensen die het financieel moeilijk hebben vaker te maken hebben. Schaamte houdt armoede in stand. Geld wordt bijvoorbeeld uitgegeven aan zaken die statusverhogend werken in plaats van eerste levensbehoeften. Zo dreigt een vicieuze cirkel van armoede. Lees meer...

Vragenlijst Thuisadministratie 2019

Op 3 april stuurt het LSTA de Vragenlijst Thuisadministratie 2019 naar de coördinatoren van een dienst thuisadministratie die niet onder een landelijke koepelorganisatie vallen. Eerdere vragenlijsten, in 2015 en 2017, leverden veel inzicht in de kwaliteit en knelpunten van thuisadministratie. Hiermee kan het LSTA lokale organisaties beter ondersteunen, adviseren en signalen doorspelen naar de overheid en andere stakeholders. Houdt uw mailbox in de gaten! Geen vragenlijst ontvangen, laat het ons weten.

Overig nieuws en publicaties

VNG dringt er in het position paper 'Gemeenten: een toekomst zonder werkende armen' op aan de bestaanszekerheid van 'werkende armen' structureel te verbeteren. Bekijk de acht concrete maatregelen van Rijk, gemeenten én werkgevers.

Tijdens de Week van het Geld, van 25 t/m 29 maart worden in het gehele land op basisscholen gastlessen en workshops gegeven over omgaan met geld. Het lesmateriaal voor het basisonderwijs is vernieuwd en gericht op het ontwikkelen van financiële vaardigheden en verantwoord financieel gedrag. De lessen zijn interactiever door de inzet van video’s en groepsopdrachten. Wijzer in geldzaken deed onderzoek onder basisschoolkinderen van groep 6 t/m 8 naar financieel gedrag.

Nederland doet sinds 1 maart weer belastingaangifte. Dit interview met sociaal raadslieden op de website van de Belastingdienst geeft een goed beeld van de belangrijke werkzaamheden die worden uitgevoerd.

De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) moet breder worden open gesteld en er moet een einde worden gemaakt aan het minnelijk traject, waarbij gemeenten nagenoeg ‘heilige’ autonomie hebben. Dat betoogt Stef den Daas in een essay in Binnenlands Bestuur van 10 maart.

De Volkskrant publiceerde op 1 maart j.l. het artikel 'Zo gemakkelijk worden kwetsbare ouderen financieel gebruikt'. Wat u kunt doen bij (vermoedens van) financieel misbruik of ouderenmishandeling?

Vragen of informatie delen?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp