Kop
Links Trans

Nieuwsbrief Januari 2019

Het LSTA wenst u een gezond en redzaam 2019! Ons goede voornemen is: elke maand een nieuwsbrief te versturen. Met actuele ontwikkelingen, vernieuwende inzichten, rapporten en artikelen.

Vragenlijst van Nibud voor vrijwilligers thuisadministratie

Het Nibud heeft een vragenlijst ontwikkeld om te kijken wat de behoeften van vrijwilligers thuisadministratie zijn in gebruik en verbeterpunten van gratis online tools. Het LSTA vraagt coördinatoren van een dienst thuisadministratie de vragenlijst en begeleidende tekst door te sturen naar vrijwilligers.  Lees meer...

Data bekend nieuwe trainingen Sturen op Zelfsturing

Zoals eerder aangegeven organiseert het LSTA ook in 2019 trainingen Sturen op Zelfsturing. In verband met bereikbaarheid is gekozen om de 7e training in Utrecht te organiseren en de 8e training in 's-Hertogenbosch. De trainingsdata in Utrecht: woensdag 3, 10 en 24 april en 15 mei bij U-Centraal. De data in 's-Hertogenbosch: donderdag 21 en 28 november en 12 en 19 december. Hiervoor wordt nog een locatie gezocht. Lees meer...

Dossier Digitalisering

De communicatie met overheidsinstanties, banken, zorgleveranciers, energieleveranciers en bedrijven verloopt steeds vaker digitaal.
2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om met digitale apparaten om te gaan, zoals een computer, smartphone of tablet. Zij hebben niet de digitale vaardigheden om digitale ontwikkelingen, zoals de berichtenbox van MijnOverheid, te volgen. 

Staatssecretaris Knops (BZK) legt in een brief in begrijpelijke taal aan de Tweede Kamer uit hoe hij ervoor wil zorgen dat iedereen in Nederland kan meedoen met de toenemende digitale communicatie. Het LSTA maakte het Dossier Digitalisering, met daarin de vernieuwde Infosheet Digitalisering, een interview op Radio 1 over de digitale kloof en een interview met een vrijwilliger. Lees meer...

Informatie Belastingdienst

Schouders Eronder heeft samen met de Belastingdienst een Routekaart Belastingdienst gemaakt. Op de routekaart staan de mogelijkheden die hulpverleners hebben om de belastingdienst te benaderen.
Op 22 februari organiseert de Belastingdienst een bijeenkomst in Almere, voor ondersteuners van ouderen bij toeslagzaken.
De belastingdienst verstuurde een Nieuwsbrief Januari, over nieuws en activiteiten van belastingen en toeslagen. U  kunt zich als coördinator of vrijwilliger thuisadministratie aanmelden voor deze nieuwsbrief. Lees meer...

Nazorg in de schuldhulpverlening

Het doorlopen van een schuldhulpverleningstraject zorgt ervoor dat iemand uit de schulden kan komen. Het is belangrijk dat mensen ook  financieel (zelf)redzaam worden. Uit onderzoek van SEO Economisch onderzoek blijkt dat na afronding bij 4 tot 7 procent van de mensen sprake is van terugval (er zijn weer betalingsachterstanden of zelfs problematische schulden). Om dit te voorkomen is goede nazorg noodzakelijk.
Welke vorm van nazorg wordt aan hulpvragers gegeven? Lees meer...

Overig nieuws en publicaties

Uit het Kinderonderzoek 2018 van het Nibud blijkt dat steeds meer kinderen gebruik maken van een pinpas, maar minder veilig met hun pincode omgaan dan vijf jaar geleden. Veilig met geld kunnen omgaan is een vereiste voor het voorkomen van financiële problemen.

80% van van de Nederlanders heeft financiële goede voornemens voor 2019. Dit blijkt uit onderzoek van platform Wijzer in geldzaken. 
In de top 3 van financiële goede voornemens staan zuiniger aan doen, minder onnodige uitgaven en niet rood staan.
 

'Overheid laat zzp’ers in geldnood vaak in de kou staan' zo kopte de Volkskrant van 23 januari 2019. In De Groene Amsterdammer verscheen dezelfde datum het artikel 'Gesloten loketjes'. Uit een inventarisatie van De Groene Amsterdammer en de Volkskrant kwam naar voren dat 24 van de 44 grootste gemeenten geen schuldhulp biedt aan zzp-ers. Dat terwijl alle inwoners van een gemeente, dus ook zzp’ers, recht hebben op schuldhulp.

De Groene Amsterdammer besteedde een heel winternummer (Jaargang 142/Nr. 51-52) aan het thema 'Schuld & Vergeving'. Het stuk 'Leven in het schuldengetto', waarin Investico na een jaar onderzoek naar de schuldenindustrie de rekening opmaakt over het lot van schuldenaren in Nederland, is een zeer aanbevelenswaardige long-read.  

Vragen of informatie delen?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp