Kop
Links Trans

Nieuwsbrief Februari 2019

Voor thuisadministratie coördinatoren, vrijwilligers en geïnteresseerden!

LSTA Denktank regio Nijmegen-Arnhem

Op 19 februari jl. organiseerde het LSTA bij Forte Welzijn (Elst-Gelderland) de derde Denktank-bijeenkomst. Organisaties met een dienst thuisadministratie of formulierenbrigade uit de regio Nijmegen-Arnhem waren uitgenodigd. Doel: de onderlinge samenwerking en de samenwerking met het LSTA bespreken en verbeteren. Lees meer...

 Denktank Elst

Infosheet AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.  Aan welke wettelijke bepalingen moeten organisaties voldoen bij de bescherming van persoonsgegevens? In het LSTA Infosheet AVG wordt de wetgeving vertaald naar de praktijk: Hoe vindt een lokale organisatie de optimale balans tussen privacybescherming en werkbare ondersteuning van hulpvragers? Welke maatregelen kunnen en moeten genomen worden om persoonsgegevens te beschermen? Lees meer...

Humanitas informatie voor vrijwilligers thuisadministratie

Humanitas heeft informatie verzameld over een aantal thema’s waar hulpvragers en vrijwilligers thuisadministratie vaak mee te maken hebben. Er zijn links naar handige webpagina’s met informatie opgenomen, die kunnen helpen bij de ondersteuning. In een aantal cases kan geoefend worden. Bekijk de informatie voor vrijwilligers.

Ombudsman en Raad voor de Rechtspraak richten zich op schulden

De Nationale Ombudsman roept met het rapport 'Behoorlijk invorderen vanuit het burgerperspectief' overheidsinstanties op meer oog te hebben voor de positie en het belang van mensen met schulden. Overheidsinstanties werken nog te veel vanuit hun eigen kaders als zij schulden invorderen. Lees meer...

Rechters maken zich zorgen over de grote groep Nederlanders die met schulden kampt en daardoor telkens weer in juridische procedures verwikkeld raakt. Deze procedures maken de problemen eerder erger dan dat ze een oplossing bieden. De Rechtspraak wil daar verandering in brengen. Lees meer...

Overig nieuws en publicaties

Uit onderzoek van het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht blijkt dat 21 procent van de HBO-studenten moeilijk rondkomt. Studenten geven aan dat er te weinig wordt gekeken naar schulden en het effect daarvan op studieprestaties.

Over knelpunten in de schuldhulpverlening berichtte Nieuwsuur op 12 februari jl. De grootste problemen worden veroorzaakt door een ingewikkeld stelsel van toeslagen en inkomensvoorzieningen, het incassogedrag van schuldeisers en de gebrekkige controle op bewindvoerders en schuldhulpverleners.

Staatssecretaris van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) komt met spoedmaatregelen om mensen met schulden te helpen. Onderdeel hiervan is dat de Belastingdienst nog dit jaar stopt met overheidsvorderingen bij mensen met schulden. De invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet -die mensen met schulden een minimuminkomen garandeert- loopt twee jaar vertraging op. De spoedmaatregelen verzachten de gevolgen hiervan slechts gedeeltelijk, aldus Divosa

Schouders Eronder heeft voor schuldhulpverleners en andere geïnteresseerden een aantal filmpjes gemaakt waarin een expert kort iets uitlegt over interessante onderwerpen, namelijk Beslaglegging; Het verschil tussen WSNP, bewind en beschermingsbewind; Het CJIB; Echtscheiding en schulden; Een WSNP zitting; Het CAK, de regeling wanbetalers; De Belastingdienst en Incassokosten.

Vragen of informatie delen?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp