Headern
Links Trans

Nieuwsbrief Augustus 2019

​Zorgen om lage inkomens en bestaanszekerheid

De afgelopen maand verscheen het ene (onderzoeks)rapport of artikel na het andere over het inkomen, de vaste lasten en bestaanszekerheid van kwetsbare groepen. Verschillende landelijke organisaties maken zich zorgen. Mensen die de huishoudbegroting niet sluitend krijgen zijn niet alleen huishoudens met een minimuminkomen. Mensen met een hoger inkomen komen steeds vaker in de problemen. Divosa roept in de publicatie 'Wanneer rondkomen niet vanzelfsprekend is' op om samen te werken aan het vergroten van de bestaanszekerheid voor alle huishoudtypes en inkomens. Lees meer...Schuldpreventie interventies

Verschillende interventies gericht op het voorkomen van (grotere) schulden kwamen de afgelopen tijd in het nieuws:

- Onderdeel van het Actieplan Utrechters Schuldenvrij (zie artikel Focus op het voorkomen van schulden en het veranderen van gedrag op de website van Zorg+Welzijn) is het overnemen van de administratie van inwoners van Utrecht met lage inkomens, aldus het artikel in Trouw Gemeente Utrecht gaat huishoudboekjes arme gezinnen beheren van 18 juli 2019.
- Nibud maakte de GeldChecker, een geldkrant voor jongeren van 16 tot 21 jaar.
- 8 gemeenten hebben met de Rabobank een Buddy app ontwikkeld die mensen helpt bij het regelen van hun geldzaken om zo de kans op schulden te verkleinen, zie het artikel op de website van Divosa .
- Zorgverzekeraar Menzis zet een belrobot in, om te  voorkomen dat verzekerden in de problemen raken omdat ze hun zorgpremies niet tijdig hebben betaald. De belrobot herinnert mensen aan een betalingsachterstand.
- Er is een proef gedaan met prepaid-energie, bericht de Volkskrant in het artikel Prepaid-energie moet voorkomen dat klanten schulden opbouwen door hun energierekening niet te betalen van 17 juli 2019.
Iphone 830480 1920Training Sturen op Zelfsturing in Den Bosch

Het LSTA organiseert op donderdag 21 en 28 november en 12 en 19 december een training Sturen op Zelfsturing in Den Bosch. Er zijn nog plekken vrij! Coördinatoren die alle dagen aanwezig kunnen zijn en bereid zijn de informatie over te dragen op hun vrijwilligers kunnen zich aanmelden. Stuur een mail naar info@lsta.nl Lees meer...Oproep praktijkvoorbeelden onderzoek LOSR

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) doet onderzoek naar de rol van de schuldeiser bij de invordering van schulden en de kosten die hiervoor door de deurwaarder bij de debiteur in rekening wordt gebracht. Zij zijn op zoek naar praktijkvoorbeelden. Lees meer...Campagne en congres 'Kom uit je schuld'

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start de  campagne 'Kom uit je schuld' om het taboe op schulden te doorbreken. Onder de noemer 'praten over geld is niet gemakkelijk, en praten over schulden al helemaal niet' wil het ministerie oplossingen vinden om de onzichtbare groep met financiële problemen te bereiken. Bekijk de website www.komuitjeschuld.nl of kom naar het congres op 9 september in het Muntgebouw in Utrecht. Lees meer...Hille Hoogland bij LSTA aan de slag met programma AVS!

Hille Hoogland is sinds juli werkzaam bij het LSTA als adviseur samenwerking/verbinding. Ze zal namens het LSTA deelnemen aan het programma van de Stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS). Deze alliantie bestaat uit Humanitas, IOT, Leger des Heils, LSTA, SchuldHulpMaatje, en SMN. De komende twee jaar zal vanuit de AVS gewerkt worden aan een ‘landelijk netwerk van vrijwilligersprojecten in schuldhulp -preventie en nazorg’. Het programma komt voort uit het voorstel dat door de AVS is ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in het kader van het Actieplan Brede Schuldenaanpak. Hille ontvangt graag jullie input voor het programma. Zij zal een aantal vrijwilligersprojecten bezoeken maar ook ideeën per mail zijn welkom! Hille is bereikbaar via h.hoogland@lsta.nl

Img 20190710 111624  

v.l.n.r. Jansje van Middendorp, AnneMieke Sprenger, Milan Hermes en Hille HooglandOverig nieuws en publicaties

Op 27 mei 2019 verscheen het Rapport van Berenschot 'Verkenning aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering'. 

De presentaties en het videoverslag van de conferentie 'Effectiviteit van vrijwilligers in de schuldhulpverlening' van 18 juni jl. zijn beschikbaar op de website van Saxion.

De Vrijwilligersacademie Amsterdam deed in opdracht van De Regenboog Groep een literatuuronderzoek naar het Effect van een-op-een informele zorg.

Stichting ONSbank biedt na Amsterdam, nu ook jongeren in Arnhem een weg uit de schulden, aldus de Arnhemse courier. ONSbank is een initiatief dat jongeren wil laten zien dat verandering mogelijk is en dat ze weer grip op hun leven kunnen krijgen.

Gemeenten kunnen betalingsachterstanden doorgespeeld krijgen van schuldeisers om schuldenaren sneller hulp te bieden. Het wetsvoorstel daarover verdient nog aandacht op privacygebied, aldus Trouw in het artikel 'Privacyhuiswerk voor het kabinet om schuldhulp te versimpelen'. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft staatssecretaris van Ark van SZW geadviseerd over dit wetsvoorstel. 

Voor het eerst heeft de rechter een breed moratorium toegewezen, lezen we op de website van Binnenlands Bestuur.Vragen of informatie delen?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven van het LSTA? Neem contact op!Agenda 

9  september 2019 - Congres SZW 'Kom uit je schuld' 

9 t/m 15 september - Week van de Alfabetisering

20 september 2019 - Jaarcongres Divosa 'Schulden en Armoede' 

17 oktober 2019 - Internationale dag ter bestrijding van de Armoede

30 oktober 2019 - Zorg+Welzijn congres 'Armoede en Schulden Doorgrond'

7   november 2019
- Congres HvA 'Een toekomst zonder armoede?'

Klik hier als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen Stuur door naar een geïnteresseerde
Trans
Trans
Neem contact op met het LSTA Volg LSTA op Twitter