Kop
Links Trans

Nieuwsbrief April 2019

Vragenlijst Thuisadministratie 2019

Het LSTA heeft de Vragenlijst Thuisadministratie 2019 verstuurd naar de coördinatoren van een dienst thuisadministratie, die niet onder een landelijke koepelorganisatie vallen. Het doel van de vragenlijst is om vanuit het LSTA signalen van lokale organisaties op te pakken en/of door te spelen, lokale organisaties en coördinatoren te ondersteunen en te adviseren.
Heeft u geen mail van ons ontvangen, dan kunt u de vragenlijst invullen via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/35P9K78 
Hartelijk dank!

Ontmoetingen LSTA tijdens Nibud jubileumcongres

Op 18 april vierde het Nibud haar 40 jarig bestaan tijdens het jubileumcongres Geld en Gedrag in Utrecht. Ook Koningin Máxima was aanwezig en sprak in de koffiepauze o.a. met AnneMieke Sprenger, coördinator van het LSTA. 
Anp 71945893 Maxima
Foto: ANP
Daarna verzorgde het LSTA een zeer goed bezochte workshop over vrijwilligers en de samenwerking met beroepskrachten. Het belang van goede afstemming, deskundigheid en taakverdeling werd wederom benadrukt. Lees meer...

Terugblik denktanks Zeist en Eindhoven

Op 2 en 10 april jl. heeft het LSTA twee denktanks georganiseerd in de regio's Zeist en Eindhoven. Coördinatoren van een dienst thuisadministratie, formulierenbrigade of inloopspreekuur waren aanwezig om de samenwerking met het LSTA en elkaar te bespreken en verbeteren. Lees meer...

Werkzaamheid Budgetmaatjes 010

De lokale organisatie Samen 010 in Rotterdam liet onderzoek doen naar de werkzaamheid van het thuisadministratieproject Budgetmaatjes 010. Via een beknopte verkenning geven de onderzoekers -aan de hand van een analyse van negen casussen- een indicatief beeld van de werkzaamheid. In alle onderzochte casussen is er sprake van een verbetering van de situatie van de cliënt en van besparing van de kosten. Lees meer...

Nieuws en publicaties: Thema jongeren

Het aantal jongeren tussen de 18 en 26 jaar bij schuldhulpverlening steeg in één jaar van 5.000 naar ongeveer 10.000, meldt de NVVK n.a.v. een ledenpeiling. Deze toename heeft volgens de NVVK te maken met aan de ene kant het leenstelsel en anderzijds dat steeds meer gemeenten studenten toelaten tot de hulpverlening. 
Lees het artikel 'Meer jongeren in de knel met problematische schulden' op de website van de NVVK, het artikel ' Aantal jongeren in schuldhulpverlening verdubbeld op de website van Binnenlands Bestuur en de  ervaringsverhalen van Jori, Sharon en Theo op de site van NOS op 3 om inzicht te krijgen in de impact van schulden op het leven van jongeren. 

Uit Nibud-onderzoek blijkt dat de wettelijke overgang naar financiële zelfstandigheid niet altijd betekent dat jongeren na hun 18de ook meteen financieel redzaam zijn. Deze maand presenteerde het Nibud nieuwe hulpmiddelen bij 18 worden, voor jongeren (en hun ouders), een lespakket voor docenten en informatie voor beroepskrachten.

Ook andere organisaties en gemeenten trekken zich het lot van jongeren met schulden aan. Aegon en ING Nederland fonds stellen 900.000 euro beschikbaar om jongeren met schulden in Den Haag te helpen. Gemeente Den Haag tekent voor de uitvoering van het programma en de begeleiding van de jongeren. Dit betekent dat de pilotfase van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) wordt voortgezet in een structurele aanpak.

Vragen of informatie delen?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp