Kop
Links Trans

Nieuwsbrief Oktober 2018

Terugkomdag en coachingspool Sturen op Zelfsturing

28 september jl. organiseerde het LSTA weer een terugkomdag voor coördinatoren, die deel hebben genomen aan een training Sturen op Zelfsturing. Zij kregen de mogelijkheid om hun ervaringen te delen.
De coachingspool, die eerder dit jaar is opgericht, biedt ondersteuning bij het inspireren en trainen van vrijwilligers in Sturen op Zelfsturing. Getrainde coördinatoren kunnen het LSTA vragen of er iemand uit de coachingspool kan ondersteunen bij het overdragen van de theorie en gesprekstechnieken, tijdens een inspiratiebijeenkomst of training. Wilt u meer weten? Neem contact op.

Nieuwe trainingen Sturen op Zelfsturing van start

Op 3 oktober is, voor coördinatoren van een dienst thuisadministratie, de vijfde training Sturen op Zelfsturing van start gegaan. In november begint de zesde training. Gedurende vier trainingsdagen zullen coördinatoren vanuit het hele land onder begeleiding van Nadja Jungmann en Gejo Duinkerken meer leren over effectieve communicatie, gedragspatronen en gesprekstechnieken. De training is gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen, die door middel van praktijkervaringen verder worden uitgelegd. Lees meer...

Denktankbijeenkomsten

Begin dit jaar is het LSTA een stichting geworden en dat brengt veranderingen met zich mee. In verschillende regio's worden denktankbijeenkomsten georganiseerd om op te halen hoe de ondersteuning door het LSTA beter kan. Dit jaar op 29 oktober in Rotterdam voor de regio Rotterdam/ Drechtsteden/ Westland en op 13 november  in Lochem  voor de regio Twente/ Achterhoek. In de eerste helft van volgend jaar worden nog vier bijeenkomsten gepland.  Lees meer…

Inspiratiesessie Sallands Dialoog

Tijdens het Inspiratiefestival van Sallands Dialoog op 16 oktober jl. verzorgde het LSTA de inspiratiesessie 'naar nieuwe allianties', over de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Door de ervaring van het LSTA met de Vrijwilligersalliantie en de 5 pilots die daaruit zijn voortgekomen, kon er worden gedeeld en linken gelegd met de situatie in Salland en andere regio's in Nederland. Lees meer...

Belastingdienst team Relatiebeheer Particulieren

Het team Relatiebeheer Particulieren van de Belastingdienst is opgericht met de bedoeling: een betere verbinding en optimale ondersteuning voor het maatschappelijk veld. Door het aanbieden en delen van kennis en ervaringen wil dit team de samenwerking met het veld intensiveren en optimaliseren. De relatiebeheerders komen langs bij organisaties die in contact willen komen. Lees meer...

Workshop bij congres Zorg+Welzijn

Op 10 oktober jl. verzorgden AnneMieke Sprenger en Jansje van Middendorp van het LSTA een workshop tijdens het congres 'Armoede en Schulden Doorgrond', georganiseerd door Zorg+ Welzijn en het Nibud. Met de deelnemers aan de workshop gingen ze in gesprek over vrijwilligersinzet voor mensen met financiële problemen; samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten; gelijkwaardigheid, beeldvorming en gesprekstechnieken. Lees meer…

In beweging om schulden aan te pakken

Tijdens het congres 'Armoede en Schulden Doorgrond' vertelde Satcha Maduro als eerste spreker hoe zij in de schulden kwam en er met veel inzet, moeite en doorzettingsvermogen weer uit kwam. Ze kwam ook letterlijk in beweging
Met haar bedrijf Somega coacht ze nu hulpvragers om financiële problemen aan te pakken en deel te nemen aan beweegprogramma’s.
 Lees meer...

Schulden, armoede en gezondheidsproblemen

De relatie tussen gezondheidsproblemen en armoede en schulden komt steeds meer onder de aandacht. Binnen het sociale domein richten organisaties zich op preventie en integrale ondersteuning op dit gebied. Onder leiding van Platform31 is een inspiratie- en werkboek samengesteld. Het boek geeft praktische houvast en inzichten voor gemeenten en organisaties om armoede, schulden en gezondheid gecombineerd aan te pakken.

Onderzoek ‘werkende armen’ Sociaal en Cultureel Planbureau

Armoede blijkt niet alleen bij werklozen een structureel probleem te zijn, maar ook bij mensen met een betaalde baan. Het SCP concludeert in het onderzoeksrapport 'Als werk weinig opbrengt; Werkende armen in vijf Europese landen en twintig Nederlandse gemeenten' dat er in Nederland relatief meer 'werkende armen' zijn dan België en Denemarken. Werkende armen hebben een inkomen onder de grens van minimale kosten voor wonen, voedsel, kleding, verzekeringen en een klein beetje extra voor sociale activiteiten. Lees meer...

Overig nieuws en publicaties

Margriet Oostveen, verslaggever bij de Volkskrant belde met Jansje van Middendorp, wetenschappelijk medewerker bij het LSTA over vrijwilligers in de schulddienstverlening. Ze gebruikte de informatie in het artikel 'Deze overheid communiceert nodeloos ingewikkeld met haar burgers' van 29 oktober jl. 

Uit het rapport De sociale staat van Nederland 2018 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat Nederlanders hun leven gemiddeld een 7,8 geven. Toch blijkt ook dat de kloof tussen mensen met hoge en lage inkomens, en tussen mensen met een hoger en lager opleidingsniveau groter wordt.

Steeds meer gemeenten bieden schuldhulpverlening aan ondernemers en vergoeden deze dienst. Een goede zaak, stelt Jacqueline Zuidweg in Sociaal Bestek van zomer 2018.

In een radio aflevering van Argos werden de problemen, die komen kijken bij mensen die onder bewind staan, besproken. Op 1 januari 2018 bestond die groep uit 240.000 mensen. Luister de aflevering van 22 september jl. online terug.

In het rapport 'Een open deur? Het vervolg' van de Nationale Ombudsman van september 2018 staat dat de schuldhulpverlening sneller en beter kan. Er is verbetering in het beleid van gemeenten, maar er zijn nog veel stappen te zetten.

Onderzoek van stichting Armoedefonds wees uit dat de afgelopen jaren het aantal mensen dat naar particuliere armoede bestrijdende organisaties gingen met 18% is gestegen. Lees het artikel van de NOS van 17 oktober 'Weken alleen gekookte rijst'.

Er is nog weinig aandacht voor de drempels die liggen vóór de eerste melding. Stimulansz formuleerde de 5 S'en, die de belangrijkste drempels bij de toegang tot schuldhulpverlening vormen.

Vragen of informatie delen?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp