Kop
Links Trans

Nieuwsbrief Juni 2018

Privacy statement Stichting LSTA

Stichting LSTA stelt het op prijs om nieuws met u te delen. Wanneer u onze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, dan hoeft u niets te doen! U kunt zich ieder moment uitschrijven. De link onderaan deze nieuwsbrief kunt u daarvoor gebruiken.

Wij verklaren hierbij dat wij uw e-mailgegevens uitsluitend gebruiken om de nieuwsbrief aan u toe te sturen, u op de hoogte te houden van informatie en onderzoeken die wij hebben uitgevoerd en van activiteiten die wij – soms met andere organisaties - voor u organiseren. Wij hebben een nieuwe privacyverklaring op onze website gepubliceerd in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 geldt. 

Training Sturen op Zelfsturing 

Het LSTA organiseert in het najaar van 2018 twee maal een 4-daagse training Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren van een dienst Thuisadministratie. Op 3 oktober, 10 oktober, 31 oktober en dag 4: 27 november vindt de eerste training van dit najaar plaats. 3x op een woensdag en de laatste keer op dinsdag. De andere training is op 7 november, 14 november, 21 november en dag 4: 12 december. Alle keren op woensdag. De trainingen zijn gratis voor coördinatoren van een dienst Thuisadministratie, op voorwaarde dat de deelnemer alle dagen aanwezig kan zijn en bereid is de informatie over te dragen op vrijwilligers. Lees verder... 

LSTA ontvangt prijs van Startpunt Geldzaken

Tijdens de praktijkdag van Startpunt Geldzaken op 15 mei ontvingen vijf organisaties een prijs. Het LSTA was een van de vijf en kreeg de prijs voor het grootst aantal geldplannen voor vrijwilligers (3.009). Lees verder...

Artikel online tijdschrift Sociale Vraagstukken

Regelingen en procedures voor mensen met financiële problemen zijn ingewikkeld. Het is noodzakelijk dat dit eenvoudig wordt. Anders haken niet alleen hulpvragers, maar ook vrijwilligers af. Zo betoogt Jansje van Middendorp, wetenschappelijk medewerker bij het LSTA, in het artikel Complexiteit nekt hulpvragers en vrijwilligers in de financiële hulpverlening.

Geslaagde conferentie Thuisadministratie Amsterdam

Op 23 mei jl. organiseerde het LSTA de conferentie Thuisadministratie Amsterdam. Onder leiding van de middagvoorzitters Astrid Philips (COEVA/Coöperatieve Opleidingen voor Ervaringsdeskundigen in Armoede en Sociale Uitsluiting) en Karin Hanekroot (Vrijwilligersacademie Amsterdam) werd het een boeiende middag voor de meer dan 60 deelnemers van 30 verschillende organisaties. Sprekers waren Wonah de Koningh (namens LSTA), Cherida (ervaringsdeskundige) en Lineke Joanknecht (Eigen Plan), Roeland van Geuns (HvA) en Dorothea van der Veen (ABC Alliantie West/Combiwel, namens de Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam). Lees verder...

Deelname aan studiereis Nibud

Coördinator van het LSTA, AnneMieke Sprenger, nam van 11 t/m 15 juni 2018 deel aan een studiereis Financieel Gedrag van het Nibud. Het is de vierde keer dat een studiereis werd georganiseerd voor netwerkpartners, geïnteresseerd in financieel gedrag. 31 mensen van verschillende organisaties, zoals banken, verzekeraars, maatschappelijke organisaties en pensioenfondsen, namen deel aan de reis. Lees verder...

Zorgverzekeringslijn

De Zorgverzekeringslijn geeft gratis onafhankelijk advies en tips voor het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Daarnaast bieden zij een gratis training aan beroepskrachten en vrijwilligers die mensen ondersteunen met zorgverzekeringsproblemen. Zo leert u onder andere hoe het incassoprotocol er uitziet, hoe aanmelding als wanbetaler te voorkomen is, wat te doen met de zorgverzekering bij detentie en hoe een onverzekerde zonder vast woonadres een zorgverzekering kan afsluiten.  

Ander nieuws en publicaties

In het Actieplan brede schuldenaanpak van het Ministerie van SZW staat dat er gewerkt wordt aan 'een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp en financiële begeleiding'. Als reactie hierop werkt de Vrijwilligersalliantie een voorstel uit. Deze alliantie bestaat uit SchuldHulpMaatje, Humanitas, Leger des Heils, LSTA, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en Inspraak Orgaan Turken (IOT). De Vrijwilligersalliantie is opgericht op verzoek van de vorige staatssecretaris en stemt af met Schouders Eronder, een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.
Staatssecretaris Van Ark schreef een brief  aan de Tweede Kamer waarin ze nieuwe maatregelen heeft opgesteld in de aanpak van schulden. In het programma Buitenhof reacties van CDA-wethouder in Almere Froukje de Jonge, Ester Gould, een van de makers van de documentaireserie Schuldig, en Nadja Jungmann, lector 'Schulden en Incasso' aan de Hogeschool Utrecht op deze maatregelen. 

Het aantal mensen onder bewind is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Om de instroom te beperken start de gemeente Tilburg met een experiment waarin een speciale schuldenrechter mensen met schulden sneller helpt. 
Platform31 onderzocht in opdracht van SZW in drie regio's waar de samenwerking tussen gemeenten, rechtbanken en bewindvoerders centraal staat rondom de instroom van bewind. Dit onderzoek resulteerde in een rapport en handreiking ter verkenning en inspiratie. 
In de Groene Amsterdammer verscheen een artikel over bewindvoering Ik ben financieel gehandicapt gemaakt  alsook in De Correspondent  Welkom in Nederland Bureaucratieland.

Uit een achterbanraadpleging van ZZP Nederland is gebleken, dat 80% van de zzp’ers onbekend is met het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz).
Op 24 mei jl. verscheen in Trouw het artikel Zzp'ers die in de schulden zitten, stuiten op een gesloten loket

NRC besteedde in een speciale productie aandacht aan het thema armoede. Via verhalen en video's wordt antwoord gegeven op de vragen: Wat betekent armoede in ons land? Hoe is het om in armoede te leven? Hoe hangen armoede en gezondheid samen. Klik hier voor de reeks.

De Groene Amsterdammer publiceerde een artikel over flitskredietenLenen, lenen... inderdaad.
De Correspondent schreef over het toezicht op deurwaarders Nog geen vier man houden toezicht op alle deurwaarders van Nederland (en dat is te weinig).

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp