Kop
Links Trans

Nieuwsbrief December 2018

Het LSTA wenst u prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2019!

Nieuwe trainingen Sturen op Zelfsturing 2019

Het LSTA organiseert in 2019 weer nieuwe trainingen Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren. Om meer coördinatoren de mogelijkheid te geven om de training te volgen gaan Gejo Duinkerken en een coach uit de coachingspool de nieuwe trainingen 'in de regio' geven. De eerste training van 2019 is in april in de regio Utrecht. We houden u op de hoogte van deze en de volgende trainingen! Heeft u interesse neem dan contact op met het LSTA.

Twee trainingen Sturen op Zelfsturing afgerond

Woensdag 12 december was de afronding van de zesde training Sturen op Zelfsturing. Nadja Jungmann, Gejo Duinkerken en Peter Wesdorp van het Gilde Vakmanschap hebben wederom met veel kennis en interactie alle facetten van Sturen op Zelfsturing overgebracht op de coördinatoren van een dienst thuisadministratie. Lees verder...  

Sop Z 2018 Bm

Meetinstrument 'mijnBudget' toont positieve resultaten

De coördinatie en begeleiding van de vrijwilligers bij thuisadministratie is vrijwel altijd een gesubsidieerde activiteit. Dan is het belangrijk om de resultaten ervan zichtbaar en meetbaar te maken in de verantwoording aan de subsidiegever en de samenleving. Een mooi instrument is 'MijnBudget' van de Effectenmonitor.  Lees verder...

Geldplannen van Startpunt Geldzaken, nieuw: Geldplan Pensioen

Het LSTA was aanwezig tijdens een informatiebijeenkomst van Startpunt Geldzaken voor vrijwilligers over de verschillende geldplannen. Een van de vrijwilligers zei na afloop: “Het geldplan Kom uit de Geldzorgen biedt een antwoord op alle vragen!” De Geldplannen worden steeds vaker gebruikt in de ondersteuning door een vrijwilliger.

Startpunt Geldzaken heeft een nieuw geldplan ontwikkeld: Geldplan Pensioen. Dit levert een bijdrage aan het voorkómen van financiële problemen bij pensionering. Zonder dat allerlei cijfers moeten worden ingevuld, krijgt men een indicatie wat gedaan kan worden aan het pensioen. Lees verder...

SchuldenlabNL

Op 14 november jl. is het SchuldenlabNL gelanceerd. Dit is een platform waar uiteenlopende publieke en private partijen actiegericht samenwerken. Verzekeraars, gemeenten, woningbouwverenigingen, welzijnsorganisaties, energieleveranciers, bedrijven en banken zijn hierbij  betrokken. Lees verder...

Veel huishoudens geen hulp bij financiële problemen

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 1,5 miljoen Nederlanders lichte of ernstige betalingsproblemen ervaren. Het Nibud legt de nadruk op de 240.000 huishoudens die geen hulp krijgen bij hun financiële problemen. Deze groep lukt het niet om zelf uit de financiële problemen te komen. Lees verder...

Overig nieuws en publicaties

Mensen met schulden kunnen vanaf begin 2019 in één oogopslag een actueel overzicht van hun schulden krijgen op Schuldenwijzer.nl

Er wordt door jongeren te gemakkelijk omgegaan met geleend geld. NOS bericht over een onderzoek van incassobureau Intrum naar het betaalgedrag van jongeren waaruit blijkt dat één op de drie ondervraagden hun financiële situatie niet op orde heeft. Lees verder...

Tegenlicht bracht een documentaire uit over het basisinkomen. Journalist Rutger Bregman schreef een aantal jaren geleden de bestseller 'Gratis geld voor iedereen' en kijkt samen met Tegenlicht naar de ontwikkelingen rondom het basisinkomen.

Het landelijk programma Schouder Eronder bestaat inmiddels ruim een jaar. Het programma is opgezet met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren. Schouder Eronder heeft een krant uitgebracht met daarin een mooi overzicht van het afgelopen jaar en veel ervaringsverhalen.

In de Veenkoloniën wonen 12.000 gezinnen al generaties lang in armoede. Om een beeld te krijgen van de oorzaken van deze problematiek is de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een onderzoek begonnen. Lees verder...

Vragen of informatie delen?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp