Kop
Links Trans

Nieuwsbrief September 2017

Nog enkele plaatsen vrij: Symposium 11 oktober

Op woensdagmiddag 11 oktober organiseert het LSTA samen met De Regenboog Groep/Op Eigen Kracht Training het symposium 'Sleutels tot financiële (zelf)redzaamheid', in het Muntgebouw in Utrecht. 

Will Tiemeijer (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) is de hoofdspreker van het symposium. In verdiepingsbijeenkomsten worden de deelnemers bekend met Sturen op Zelfsturing (o.l.v. Gejo Duinkerken van Het Gilde Vakmanschap) en Bind-Kracht in armoede (o.l.v. Kristel Driessens van het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk in België). Aan de wat-werkt-tafels gaan de deelnemers aan de slag met diverse onderwerpen op het gebied van individuele ondersteuning en groepstraining. De middag wordt afgesloten door Jesse Frederik van De Correspondent.  Deelnemers gaan naar huis met kennis en informatie over wat werkt bij het ondersteunen van mensen met financiële en/of administratieve problemen.

Voor wie zich nog niet heeft aangemeld: doe het nu! Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Meedenkers gezocht!

Het LSTA onderzoekt de komende maanden mogelijkheden voor het oprichten van een eigen rechtspersoon en is hiervoor op zoek naar inbreng van lokale organisaties met een dienst Thuisadministratie. Het LSTA zoekt een aantal personen 'uit het veld', die het leuk vinden om mee te denken over de voortgang van het LSTA, de organisatievorm en hoe de inbreng van lokale organisaties hierbij vormgegeven kan worden.

Ben je betrokken bij een lokale dienst Thuisadministratie en lijkt het je leuk om een steentje bij te dragen aan nieuwe ontwikkelingen binnen het LSTA? Laat het ons weten!

Infosheet ketensamenwerking

Thuisadministratie maakt onderdeel uit van de keten van schulddienst-verlening. Het nieuwste infosheet van het LSTA gaat in op ketensamenwerking in de ondersteuning bij financiële (zelf)redzaamheid.  In het infosheet worden elementen die de ketensamenwerking stimuleren besproken en komen  praktijkvoorbeelden uit de gemeente Zwolle en de gemeente Almere aan bod. Betrokkenen bij de afdelingen schuldpreventie van de gemeente Almere en Zwolle, evenals coördinatoren bij de lokale organisaties met een dienst Thuisadministratie en experts op het gebied van de inzet van vrijwilligers, zijn betrokken bij de totstandkoming van het infosheet. Lees verder of download het infosheet.

Ontwikkelingen digitalisering

De samenwerking tussen de Bibliotheken en de Belastingdienst is geëvalueerd. De Koninklijke Bibliotheek wijst op een succes; zij concludeert in een recent verschenen rapport dat 'vrijwel alle bibliotheken pc’s met printfaciliteiten en digivaardigheidscursussen hebben aangeboden en 88 bibliotheken dit jaar al een belastingspreekuur hebben gehouden, waarbij de doelstelling voor 2017 ruimschoots is gehaald'.

De Ombudsman verrichte opnieuw onderzoek naar ervaringen van burgers met het digitaal berichtenverkeer van de overheid. De samenvatting van het rapport geeft snel inzicht in de bevindingen. Benieuwd naar ervaringen rondom digitalisering en Thuisadministratie? Bekijk daarvoor nog eens het Infosheet Digitalisering van het LSTA.

Grenzen aan vrijwilligerswerk Thuisadministratie

Vrijwilligers zijn geen beroepskrachten. Naar aanleiding van de reportage in Nieuwsuur, waarin projecten van Humanitas worden belicht, kan opnieuw worden geconcludeerd dat steeds meer van vrijwilligers wordt gevraagd. Vrijwilligers krijgen steeds vaker te maken met ingewikkelde situaties en hulpvragen waarbij (ook) ondersteuning van beroepskrachten nodig is. 

Het LSTA signaleerde deze ontwikkeling ook. In het rapport 'Ondersteuning bij de financiële administratie met inzet van vrijwilligers in Nederland' komt naar voren dat grenzen aan de ondersteuning bij Thuisadministratie een van de grootste dilemma's is van coördinatoren en dat meer hulpvragers met complexere problematiek ondersteuning vragen. Lees verder...

Online leergang gedrag en schulden

Het Lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht (HU) deelt haar inzichten op het gebeid van Gedrag en Schulden, Methodiek, Doorverwijzen en Ondersteunen met een online leergang, ontwikkeld vanuit het project 'Schoenmaker blijf niet bij je leest!' De opgeleverde producten zijn geschikt voor iedere professional die te maken heeft met burgers met schuldproblemen. Ook via de ParticipatieCampus is een elearning Schuldhulpverlening beschikbaar. Lees verder en bekijk de links.

Subsidieregeling armoede en schulden verlengd

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verlengt de periode waarin subsidie-aanvragen gedaan kunnen worden voor projecten ter ondersteuning van mensen die met armoede/schuldenproblematiek te kampen hebben. Op 1 februari 2018 opent de subsidieregeling en kunnen organisaties aanvragen indienen. Er kan (ook) subsidie worden aangevraagd voor projecten die er voor zorgen dat er meer aandacht komt voor armoede en schulden in het sociaal domein, onder meer in de wijkaanpak. En voor de begeleiding van jongeren die vanaf hun 18e jaar financieel zelfstandig moeten zijn, maar daar nog vaak moeite mee hebben.

Schulden en armoede in het nieuws

De aanpak van armoede en schulden in Nederland was ook de afgelopen periode weer veel in het nieuws. Een selectie. 

Jesse Frederik (De Correspondent), Aster Gould, Sarah Sylbing (Schuldig) en Annemarie Gehrels lanceren de campagne Schuldvrij!. De aanbevelingen zijn te gebruiken als praktische voorstellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Jesse Frederik publiceerde bovendien een artikel over de incasso-industriepraktijk

Het NRC publiceerde een uitgebreide reportage over de gevolgen van een BKR-registratie en De Groene schreef, naar aanleiding van een publicatie van de WRR, een artikel over hoe de Nederlandse middenklasse steeds meer moeite heeft het hoofd boven water te houden.

Op maandag 25 september zond 2DOC de documentaire 'Vergeef mij mijn schulden' uit, over verzoeken tot schuldsanering bij de rechtbank.

In de Volkskrant was er aandacht voor bankbeslag als incasso-instrument, met als gevolg dat er onvoldoende leefgeld overblijft. 

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp