Kop
Links Trans

Nieuwsbrief Oktober 2017

Terugblik symposium 'sleutels tot financiële (zelf)redzaamheid'

Op woensdagmiddag 11 oktober organiseerde het LSTA samen met De Regenboog Groep het symposium 'sleutels tot financiële (zelf)redzaamheid'. Het LSTA kijkt terug op een zeer geslaagde en inspirerende dag. Met 150 deelnemers, vrijwilligers en sprekers, inhoudelijke gesprekken en veelkleurige ontmoetingen werd het thema 'Wat werkt?' met enthousiasme uitgewerkt.

Will Tiemeijer (WRR) deelde zijn inzichten over 'doenvermogen' naast 'denkvermogen'. Middels een quiz werden onderzoeksresultaten van het LSTA en De Regenboog Groep gepresenteerd. Verder waren er verdiepingssessies 'Sturen op Zelfsturing' en 'Bindkracht in Armoede', gesprekstafels over deskundigheidsbevordering, ketensamenwerking, motiveren en bereiken van deelnemers en sleutels voor een succesvolle training. Ter afsluiting vertelde Jesse Frederik van de Correspondent over de schuldenindustrie in Nederland.
Het verslag van het symposium is binnenkort beschikbaar.

LSTA publicatie Handreiking Thuisadministratie

Het LSTA heeft de 'Handreiking Thuisadministratie' voor lokale organisaties en gemeenten gepubliceerd. Hierin wordt ingegaan op onderwerpen die van belang zijn bij het werken aan de kwaliteit van thuisadministratie, met aanbevelingen voor implementatie in de organisatie en praktische tips. Dit alles op basis van de tot op heden opgebouwde kennis, inzichten en ervaringen omtrent thuisadministratie. De handreiking is gratis te downloaden van de LSTA website en is mede mogelijk gemaakt met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Schuldsituatie en kenmerken van hulpvragers thuisadministratie

Het LSTA doet onderzoek naar de lange termijn resultaten van thuisadministratie. Hiertoe worden bij hulpvragers vragenlijsten afgenomen aan het begin van de ondersteuning (nulmeting), aan het eind en een half jaar na afloop.  
In het rapport 'Schuldsituatie en kenmerken van hulpvragers thuisadministratie' worden, op basis van de gegevens uit de nulmeting, de schuldsituatie, inkomstenbronnen, huishoudkenmerken, financieel gedrag, cognitieve vaardigheden en motivatie van de respondenten gepresenteerd.  Opvallend is dat bij maar liefst 46% sprake is van ernstige schuldsituaties . Voor de grootste groep hulpvragers is de ondersteuning géén vorm van schuldpreventie. Lees verder...  

Manifest Nederland Schuldvrij!

Tijdens het symposium op 11 oktober presenteerde Jesse Frederik het manifest Schuldvrij! Hierin worden vijf aanbevelingen gedaan aan de landelijke politiek om het schuldenprobleem in Nederland op te lossen. Aanbevelingen in relatie tot problemen zoals het beboeten van armoede, wanpraktijken bij incasso en de marktwerking van deurwaarders. Kijk hier om het artikel met de aanbevelingen te lezen en om het manifest (net als het LSTA!) te ondertekenen.

Jesse Frederik doet ook de oproep om stapels brieven (van de Belastingdienst, CJIB, etc.) te fotograferen. Samen met een kunstenaar wil hij deze gaan gebruiken om op een beeldende manier aandacht te vragen voor schuldenproblematiek.

Landelijke trainingsdag voor vrijwilligers thuisadministratie

Op zaterdag 4 november 2017 organiseert het Nibud, samen met de Rabobank Foundation, een landelijke trainingsdag voor vrijwilligers in de thuisadministratie. Zij krijgen theoretische inzichten over financieel gedrag uit de dagelijkse praktijk en er worden handreikingen gegeven om het vrijwilligerswerk verder te professionaliseren, te faciliteren én te vergemakkelijken. 

De trainingsdag vindt plaats in het kantoor van de Rabobank in Utrecht, Croeselaan 18, 3521 CB; op loopafstand van station Utrecht Centraal. Meer informatie en aanmelden kan nog t/m 27 oktober via deze link
Lees je dit bericht na 27 oktober en wil je er bij zijn, kijk dan of aanmelden nog zin heeft (misschien zijn er nog plaatsen vrij).

Schulden en armoede in Regeerakkoord 

In het op 10 oktober gepubliceerde regeerakkoord is aandacht voor armoede en schulden. In het akkoord staat bijvoorbeeld dat er een experiment komt met een schuldenrechter, die alle zaken van één schuldenaar gaat behandelen. Verder gaan gemeenten adviesrecht krijgen bij aanvragen voor beschermingsbewind en is er in het akkoord aandacht voor misstanden in de incasso. Lees meer in de blog van Martijn Schut en in de beschouwing van Nadja Jungmann op de site Zorg+Welzijn. 

In het regeerakkoord staat ook dat het budget om laaggeletterdheid aan te pakken wordt verhoogd. Ook staat erin dat vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie gratis een VOG kunnen aanvragen. 

Wijzer in Geldzaken heeft een tool gepubliceerd, die je kunt invullen om erachter te komen wat de maatregelen in het regeerakkoord zullen betekenen voor je persoonlijke situatie.

Regiobijeenkomst Drechtsteden

Op 18 oktober vond een vervolg regiobijeenkomst plaats bij Servanda in Hardinxveld-Giessendam. Aanwezig waren verschillende thuisadministratie coördinatoren uit de regio. Er werden ervaringen uitgewisseld over het werk als coördinator van een dienst thuisadministratie en het belang van goede basisondersteuning. Ook werd gesproken over vakinhoudelijke ervaringen, zoals het afstemmen met de sociale wijkteams. Lees verder...

Vacature bij het LSTA

Begin 2018 komt er een functie vrij bij het LSTA. Houd de website in de gaten of laat ons weten dat je op de hoogte gehouden wilt worden.

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp