Kop
Links Trans

Nieuwsbrief Mei 2017

SAVE THE DATE: Symposium 'Sleutels tot financiële (zelf)redzaamheid'

11 OKTOBER 2017 VAN 12:30 – 17:30 UUR, MUNTGEBOUW, UTRECHT

Er is veel kennis beschikbaar vanuit onderzoek en praktijk over financiële (zelf)redzaamheid. Om de kennis over wat werkt op te tellen, te delen en vermenigvuldigen organiseert het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) in samenwerking met Op Eigen Kracht training/De Regenboog Groep het symposium: Sleutels tot financiële (zelf)redzaamheid. Lees meer...

Regiobijeenkomsten en workshop

In mei organiseerde het LSTA een regiobijeenkomst voor coördinatoren in de regio Arnhem/Nijmegen en een workshop ketensamenwerking in Eindhoven. Over deze bijeenkomsten wordt in de volgende nieuwsbrief bericht. 

Een tweede regiobijeenkomst voor coördinatoren Thuisadministratie van diverse organisaties in de regio Twente/Achterhoek vond plaats op 10 april 2017 bij Stichting Welzijn in Lochem. Verschillende lokale en landelijke ontwikkelingen werden besproken, zoals de toenemende aandacht voor laaggeletterdheid en gedragsverandering. Lees meer...

Humanitas: zes gratis trainingen vrijwilligers

Humanitas academie heeft zes korte trainingen toegankelijk gemaakt voor mantelzorgers en vrijwilligers die mensen helpen in een kwetsbare situatie. De trainingen zijn voor een ieder gratis beschikbaar. Lees meer...

Personeel met schulden

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Dat blijkt uit het Nibud-rapport 'Personeel met schulden'. Tijdens de jaarlijkse platformbijeenkomst van Wijzer in geldzaken op 23 mei jl. lanceerde Koningin Máxima de website financieelgezondewerknemers.nl. Lees meer...

Startpunt Geldzaken ook voor bedrijven

Startpunt Geldzaken is een samenwerkingsverband van het Nibud, Vereniging Eigen Huis (VEH), de beleggersvereniging VEB en de Stichting Certificering FFP. Er zijn inmiddels drie Geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden. Ruim 100 gemeenten hebben zich inmiddels aangesloten bij Startpunt Geldzaken. Ook bedrijven kunnen zich aansluiten. Zowel werkgevers als werknemers hebben er baat bij als werknemers via de Geldplannen hun geldzaken doorlopen, mogelijke problemen aanpakken en inkomsten en uitgaven in balans brengen. Lees meer...

Publicatie WRR: Weten is nog geen doen

In het onlangs gepubliceerde rapport 'Weten is nog geen doen' vraagt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) aandacht voor het belang van ‘doenvermogen’ van mensen, om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. In het rapport wordt uiteengezet welke mentale vermogens nodig zijn voor maatschappelijke redzaamheid en is er een onderscheid gemaakt tussen het denk- en doenvermogen van mensen. Zelfs als mensen rationeel weten wat ze moeten doen en wat er van hen wordt verwacht, kan er niet van uitgaan worden dat ze daar naar kunnen handelen. Lees meer…

Nieuw programma van het Oranje Fonds: Meedoen, samen uit de armoede!

Het Oranje Fonds is gestart met een nieuw programma: Meedoen, samen uit de armoede! Met het programma wil het Oranje Fonds initiatieven ondersteunen, die zich, met inzet van vrijwilligers, richten op het aanpakken van de oorzaken van armoede. Het Oranje Fonds zal de initiatieven gaan ondersteunen door middel van coaching, trainingen en begeleiding. Tot 21 juni kunnen initiatieven worden ingediend. Lees meer…

OuderenOmbudsman en Zilverlijn

De OuderenOmbudsman is een service van het Ouderenfonds en helpt ouderen bij vragen over wonen, zorg, welzijn, mobiliteit of geldzaken. Een andere dienst van het Ouderenfonds is de Zilverlijn, een gratis beldienst voor ouderen. Ouderen die zich hiervoor hebben opgegeven, worden één keer per week door een vrijwilliger gebeld, voor een luisterend oor, een praatje of een goed gesprek. Lees meer...

Stichting Lezen en Schrijven ondersteunt ook laaggecijferden

Van de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen, heeft 2,1 miljoen moeite met rekenen. Naast de Succes!-boekjes, die speciaal voor laaggeletterden werden ontwikkeld, zijn nu ook Succes! Rekenen-boekjes gemaakt, waarmee deelnemers aan hun rekenvaardigheden kunnen werken. Lees meer...

Oproep lokale organisatie en LSTA

Welke organisatie werkt met vrijwillige intakers en is bereid ervaring hiermee te delen met een lokale organisatie met een dienst Thuisadministratie? Neem contact op met het LSTA en wij zorgen voor de verbinding.

Tot uiterlijk 1 juli kunnen lokale organisaties die de vragenlijst van het LSTA nog niet hebben ingevuld dit alsnog doen! Het LSTA zal de antwoorden bundelen en een beeld van Thuisadministratie in Nederland schetsen. Met de dilemma's en knelpunten van coördinatoren en vrijwilligers vormt dit een waardevolle basis om Thuisadministratie onder de aandacht te brengen. Vul de vragenlijst in.

LSTA Infosheets

Het LSTA heeft de afgelopen jaren diverse infosheets gepubliceerd, gebaseerd op vraagstukken uit de praktijk, voor coördinatoren van een dienst Thuisadministratie. In de infosheets worden tevens kennis en ervaring door coördinatoren gedeeld. Thema's zijn onder andere: Intervisie met vrijwilligers, Meten van kwaliteit en resultaten, Digitalisering, Ervaringsdeskundigheid, Informatie over wetten omtrent incasso en beslaglegging en Omgaan met privacy/ beschermen van persoonsgegevens. Alle infosheets zijn gratis te downloaden op www.lsta.nl/home/infosheets.  

Interessante artikelen

In april 2017 is een inventarisatie van beschikbare Schuldhulpverlening in Nederland  gepubliceerd. Een interessant artikel over een vergoeding voor vrijwilligerswerk staat op de website Sociale vraagstukken. Een artikel over het effect van langdurige armoede op het brein kunt u vinden op de website van de Groene Amsterdammer.

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp