Kop
Links Trans

Nieuwsbrief Maart 2017

Er is nog plek: training Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor coördinatoren die deel willen nemen aan de gratis 4-daagse training Sturen op Zelfsturing op 10, 17 en 24 mei 2017 en 14 juni, bij Stichting Het R.C. Maagdenhuis in Amsterdam. Sturen op Zelfsturing betekent vanuit de basishouding diepere motivaties van hulpvragers bloot leggen en van daaruit toewerken naar gedragsverandering. Technieken die aan bod komen zijn verschillende onderdelen van motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen. Door de in de training geleerde basishouding en technieken toe te passen, worden hulpvragers vanuit hun eigen motivatie begeleid en gecoacht om hun gedrag en situatie te veranderen. Neem contact op om u op te geven en de mogelijkheden te bespreken. Voorwaarde is dat u alle 4 de dagen aanwezig bent en de informatie overdraagt op de vrijwilligers in uw organisatie. De eerdere voorwaarde 'mee te gaan doen in een coachingspool' is losgelaten.

Infosheet Kosten van Thuisadministratie

Wat zijn de kosten van Thuisadministratie en met welke kostenposten moet rekening worden gehouden? Hoe worden de kosten en coördinatie-uren gedekt? Het LSTA krijgt geregeld de vraag van coördinatoren naar een standaard begroting en dekkingsplan. Door de grote verschillen in kosten en beschikbare middelen van Thuisadministratieprojecten is het maken van een standaard begroting niet haalbaar en wenselijk. Wel heeft het LSTA in de infosheet Kosten van Thuisadministratie de noodzakelijke kosten van ondersteuningstrajecten, coördinatie en vrijwillige inzet op een rij gezet. Lees meer...

NIEUW Meldpunt knelpunten voor coördinatoren Thuisadministratie

Het LSTA faciliteert per 1 april a.s. het Meldpunt voor coördinatoren Thuisadministratie. Coördinatoren lopen tegen knelpunten aan en zijn vaak benieuwd hoe anderen daarmee omgaan, zo bleek tijdens een regiobijeenkomst georganiseerd door het LSTA.
Coördinatoren die tegen een knelpunt aanlopen worden uitgenodigd om dit te melden via het contactformulier, o.v.v. naam, functie en regio. Alle meldingen worden bekeken, verzameld en van een reactie voorzien. Het LSTA bekijkt mogelijke landelijke/regionale/lokale vervolgacties.

Regiobijeenkomst voor coördinatoren in regio Drechtsteden 

De regiobijeenkomst van het LSTA voor coördinatoren Thuisadministratie in de regio Drechtsteden vond plaats op 14 februari jl. bij de Brede Welszijnsinstelling (BWI) in Papendrecht. Er werd van gedachten gewisseld over diverse inhoudelijke thema’s, zoals de ervaringen van coördinatoren met bewindvoering en de ondersteuning van hulpvragers met taalproblemen. Lees meer... 

Regiobijeenkomst voor coördinatoren in regio Utrecht

Tijdens de regiobijeenkomst voor coördinatoren Thuisadministratie in de regio Utrecht op 26 januari jl. in Zeist werden de grenzen aan het vrijwilligerswerk besproken. Een ander gespreksonderwerp was het kenbaar maken van het belang van Thuisadministratie aan de gemeente, om voldoende budget te kunnen krijgen. Om het belang van Thuisadministratie goed te kunnen onderbouwen kunnen cijfers worden getoond of casussen worden besproken. De aanwezigen waren het er over eens dat bijeenkomsten als deze zeer nuttig zijn voor het uitwisselen van informatie. Lees meer...

Ook een bijeenkomst met coördinatoren in uw regio? Wees er snel bij!

Bent u ook als ‘eenpitter’ actief? Of heeft u wel directe collega’s, maar ook behoefte om te sparren met collega’s van organisaties in de regio, die eenzelfde functie hebben? Het LSTA organiseert in 2017 meer regiobijeenkomsten voor coördinatoren Thuisadministratie. In de bijlage verdere toelichting op de inhoud van zo’n bijeenkomst. Regiobijeenkomsten zijn inmiddels georganiseerd voor coördinatoren in de regio's Utrecht, Drechtsteden, Kennemerland, Twente en de Achterhoek.
Een greep uit de reacties: “Goede afwisseling in de onderwerpen en erg waardevol om met elkaar in gesprek te gaan, eindelijk ook met coördinatoren vanuit een andere, dan de eigen organisatie.” en “Heel informatief en nuttig, er horen nu gezichten bij de services en diensten en de organisaties. Leuk!”
Neem snel contact op om uw interesse aan te geven!

Artikel in Journal of Social Intervention

Jansje van Middendorp, wetenschappelijk medewerker van het LSTA, schreef samen met Maurice Gesthuizen van de Radboud Universiteit en Roeland van Geuns van de Hogeschool van Amsterdam, het artikel "Schuldhulpverlening: Knelpunten en dilemma's van coordinatoren die vrijwilligers aansturen". Het artikel is onlangs gepubliceerd in het Journal of Social Intervention

Update gebruik ‘mijnBudgetSter’

De EffectenSter heeft in 2015 in samenwerking met het LSTA het instrument 'mijnBudgetSter' ontwikkeld, dat gebruikt kan worden door vrijwilligers die hulpvragers met financiële problemen ondersteunen en inzicht willen in de situatie en veranderingen. Met de hulpvrager wordt aan de hand van 8 thema's bekeken in welke fase van gedragsverandering en zelfredzaamheid de hulpvrager zich bevindt.
Het LSTA heeft vanaf januari 2016 aan 8 organisaties de gelegenheid geboden om twee jaar lang gebruik te maken van mijnBudgetSter en inmiddels zijn aan meer dan 100 hulpvragers mijnBudgetSter voorgelegd. Lees meer...

Ontwikkel een Sponsorprogramma voor bedrijven

Eén van de knelpunten waar lokale organisaties tegenaan lopen is gebrek aan financiering. Lokale organisaties zoeken naar andere bronnen om het Thuisadministratieproject te financieren. Een voorbeeld van een manier om geld te genereren is het Sponsorprogramma Budgetmaatjes 010 van de Rotterdamse organisatie Samen 010. In het Sponsorprogramma wordt op een creatieve wijze ingespeeld op het feit dat bedrijven om verschillende redenen belang hebben bij het stimuleren van financiële zelfredzaamheid. Lees meer... 

Oneerlijke Incassopraktijken: let op!

Incassokosten kunnen een kleine schuld gigantisch doen oplopen. Lang niet iedereen kent de regels. Is de vordering wel terecht? Zijn de kosten goed berekend? Gelukkig is in de wet vastgelegd wat wel en niet mag en wat de maximale invorderingskosten zijn.
14 maart jongstleden was het LSTA bij de voorlichtingsbijeenkomst van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over oneerlijke incassopraktijken. ACM informeert consumenten over hun rechten, treedt op tegen bedrijven die consumentenrechten schenden en heeft eind 2015 samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een rapport uitgebracht over de incassobranche. Lees meer... 

Update 'De eindjes aan elkaar knopen'

In een jaar tijd is de handreiking 'De eindjes aan elkaar knopen' een standaardwerk geworden in de dagelijkse ondersteuning van wijkteam-professionals, vrijwilligers en anderen die mensen met schulden ondersteunen. Sinds de lancering van de eerste uitgave is de behoefte aan praktische kennis en inzichten in het complexe systeem rond schuldhulpverlening gegroeid. Daarom heeft Platform31 een geactualiseerde en uitgebreide versie uitgebracht: een handboek voor dagelijks gebruik én met een theoretische verdieping. De publicatie is verkrijgbaar via de website van Platform31.

'Schuldig en nu verder' en De Correspondent

Ter afsluiting van de succesvolle documentaireserie 'Schuldig' is op de slotmanifestatie in Den Haag het magazine 'Schuldig en nu verder' gepresenteerd. De digitale versie is voor iedereen beschikbaar. 

De Correspondent besteedde de afgelopen tijd in verschillende artikelen aandacht aan de schuldenproblematiek, zoals de artikelen 'Wie in Nederland zijn rekeningen niet kan betalen, wordt beboet, vernederd en gegijzeld', 'De schuldsanering is vernederend, duur en ineffectief. Maar het kan anders' en 'Onze incassoindustrie: eerst maken we schulden tot 2,5 keer hoger, dan sturen we dure hulpverleners op je af ' van Jesse Frederik. Bekijk de oproep en deel ervaringen met schulden of de schuldenindustrie.

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp