Kop
Links Trans

Nieuwsbrief Juli 2017

Symposium 'Sleutels tot financiële zelfredzaamheid'

Op 11 oktober 2017 vindt het symposium plaats, van 12:30 tot 17:00 uur in het Muntgebouw in Utrecht.
Het symposium wordt door het LSTA in samenwerking met De Regenboog Groep/Op Eigen Kracht training georganiseerd en gaat in op wat werkt in relatie tot het ondersteunen van mensen met financiële problemen.
De voorbereidingen zijn in volle gang! Will Tiemeijer (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) is de hoofdspreker van het symposium. In verdiepingsbijeenkomsten en aan wat-werkt-tafels gaan de deelnemers aan de slag met onder andere Sturen op Zelfsturing, ketensamenwerking, ervaringsdeskundigheid en groepstraining.
Bekijk de uitnodiging en meld u aan als u wilt komen!

Infosheet Programma van eisen voor trainingen

Om bij te dragen aan kwalitatieve ondersteuning zet het LSTA in het Infosheet op een rij aan welke belangrijke trainingsdoelen aandacht besteed moet worden en welke mogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn, voor zowel vrijwilligers als coördinatoren.
Het infosheet is bedoeld voor coördinatoren van lokale organisaties die vrijwilligers begeleiden en aansturen om hulpvragers te ondersteunen bij het (weer) ordenen van de administratie en financieel redzaam/redzamer worden. Bekijk het infosheet.

Terugkomdag training Sturen op Zelfsturing voor alle getrainde coördinatoren

Op 10 juli vond de terugkomdag plaats ter afsluiting van de vier door het LSTA georganiseerde trainingen Sturen op Zelfsturing. Meer dan 40 coördinatoren Thuisadministratie hebben deze training gevolgd. Op de terugkomdag werd onder leiding van Gejo Duinkerken en Nadja Jungmann het gedachtegoed naar boven gehaald en werd geoefend met de gesprekstechnieken. Lees verder...

Startworkshop Ketensamenwerking bij gemeente Eindhoven

Op 22 mei werd in samenwerking met de gemeente Eindhoven door het LSTA een startworkshop Ketensamenwerking georganiseerd. Naast beleidsmede-werkers van de gemeente waren medewerkers van WIJ Eindhoven, Lumens, Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven en Werkplaats Financiën vertegenwoordigd. In de workshop werd informatie en ervaringen uitgewisseld door de organisaties en projecten die zich in Eindhoven inzetten voor mensen met administratieve en/of financiële problemen. Er werd gebrainstormd over de inrichting van preventie en hoe de afstemming tussen partijen te organiseren of te versterken. Lees verder...

Vrijwilligerscoördinatoren in de regio Arnhem-Nijmegen komen bij elkaar 

Op 16 mei ontving de coördinator Thuisadministratie van Forte Welzijn in Elst een groep collega-coördinatoren uit de regio. In de bijeenkomst was, onder begeleiding van het LSTA, veel ruimte voor kennismaking en uitwisseling van kennis en ervaringen. Net als op veel andere plekken in het land, bleek ook in de regio Arnhem-Nijmegen langdurige ondersteuning van mensen die de administratie en financiën zonder ondersteuning niet bij (kunnen) houden een aandachtspunt. Er kloppen steeds meer hulpvragers met meervoudige of complexe problematiek aan bij lokale organisaties met een dienst Thuisadministratie. Lees verder...

Vervolgonderzoek Nationale Ombudsman naar schuldhulpverlening

De Nationale Ombudsman start een vervolgonderzoek naar de schuldhulpverlening in tien gemeenten. Ruim een jaar na het rapport 'Burgerperspectief op schuldhulpverlening' zijn er nog steeds hulpvragers die bij een eerste aanmelding te horen krijgen dat zij niet worden toegelaten tot schuldhulpverlening, bijvoorbeeld omdat zij een koophuis hebben, ZZP-er zijn of in een echtscheidingsprocedure zitten. Lees verder...

Nibud: vakantiegeld bewuster besteed bij jaarlijkse uitbetaling

Mensen besteden hun vakantiegeld bewuster wanneer ze het één keer per jaar in één keer krijgen uitbetaald, dan wanneer ze het bedrag in delen maandelijks ontvangen. Dat blijkt uit de Vakantiegeld-enquête 2017 van het Nibud over de besteding van het vakantiegeld. Bij mensen die het vakantiegeld maandelijks ontvangen, is het geen extraatje meer, maar belandt het vaker ‘op de grote hoop’. Lees het persbericht en onderzoeksrapport.

Nieuwe publicaties en blogs over armoede- en schuldenproblematiek

- Onderzoeksjournalisten van Investico schreven het artikel 'Leed vermarkt' in de Groene Amsterdammer over de toename van het verkopen en opkopen van schulden en de gevolgen hiervan voor mensen die uit de schulden proberen te komen. 
- Het College voor de Rechten van de Mens stelt armoede aan de orde als een mensenrechtelijke kwestie in haar jaarlijkse Rapportage Mensenrechten in Nederland
- Platform 31 en Hogeschool Utrecht publiceerden een Factsheet Armoede en Schulden. Naast de belangrijkste kerncijfers over armoede en schulden in Nederland bevat deze factsheet ook een overzicht van ontwikkelingen in wet- en regelgeving en verwijzingen naar relevante publicaties en mogelijkheden voor adequate ondersteuning. 
- De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onderzocht hoe overheden en andere organisaties kunnen voorkomen dat mensen in de schulden raken. Een van de aanbevelingen in het advies 'Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen' is dat regels eenvoudiger moeten worden gemaakt.
- Het NIBUD publiceerde recent ter ondersteuning van werkgevers een factsheet loonbeslag , waarin beschreven staat hoe loonbeslag werkt, welke verplichtingen er zijn voor de werkgever en hoe hoog de beslagvrije voet is.
- Jansje van Middendorp, wetenschappelijk medewerker bij het LSTA, is sinds kort ook vrijwilliger Thuisadministratie. Haar ervaringen zijn te volgen via www.jans.je  
- Op broodzonderbeleg.nl blogt een vrouw die werkzaam is in de armoedebestrijding in Amsterdam en 100 dagen leeft op schuldsaneringsniveau. De 100 dagen zijn inmiddels voorbij.

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp