Kop
Links Trans

Nieuwsbrief Januari 2017

LSTA Jaaroverzicht 2016

2016 was voor het LSTA een inspirerend en energiek jaar, waarin vele mooie samenwerkingen zijn voortgezet. Het jaar waarin het LSTA gestart is met het organiseren van regiobijeenkomsten en workshops ketensamenwerking. Het jaar waarin het LSTA coördinatoren van lokale organisaties heeft kunnen ondersteunen door het organiseren van trainingen Sturen op Zelfsturing en door het verspreiden van infosheets op basis van vraagstukken uit de praktijk. 2016 was ook het jaar waarin het LSTA het 10-jarig bestaan heeft mogen vieren! In het LSTA Jaaroverzicht 2016 blikken wij terug op onze activiteiten. 

Regiobijeenkomsten en Workshops Ketensamenwerking

In het eerste kwartaal van 2017 organiseert het LSTA weer diverse bijeenkomsten en workshops. In Zeist-Nieuwegein en in de Drechtsteden zullen regiobijeenkomsten plaatsvinden voor diverse lokale organisaties die met inzet van vrijwilligers hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen ondersteunen. In Eindhoven, Den Haag, Zwolle en Amsterdam zullen workshops worden georganiseerd gericht op samenwerking in de keten van integrale schuldhulpverlening. Heeft u interesse om dit jaar met het LSTA ook in uw regio een regiobijeenkomst of in uw gemeente een workshop te organiseren? Dat kan! Neem contact op. 

LSTA Infosheet Wet Bescherming Persoonsgegevens

Het is met de opkomst van de informatietechnologie steeds gemakkelijker geworden om informatie te verzamelen en te delen. Tegelijkertijd zijn hier ook risico’s aan verbonden: de schending van privacy kan vergaande gevolgen hebben. Van een aantal coördinatoren Thuisadministratie kreeg het LSTA de vraag hoe hiermee om te gaan in een dienst Thuisadministratie. Met welke wettelijke voorschriften hebben we eigenlijk te maken? Hoe vind je de optimale balans tussen privacybescherming en werkbare ondersteuning van hulpvragers? En welke maatregelen kunnen genomen worden om de gegevens van cliënten te beschermen? Hierover leest u in het LSTA Infosheet Wet Bescherming PersoonsgegevensLees meer... 

Vervolgonderzoek lokale organisaties Thuisadministratie

In 2015 heeft het LSTA een vragenlijst rondgestuurd naar alle lokale organisaties die Thuisadministratie aanbieden. Hiermee konden onder andere de verschillende vormen van ondersteuning bij de financiële administratie door vrijwilligers in kaart worden gebracht en hoeveel hulpvragers door hoeveel vrijwilligers ondersteund worden in Nederland. Het LSTA heeft hierop het rapport 'Ondersteuning bij de financiële administratie met inzet van vrijwilligers in Nederland' uitgebracht. Er werden ook knelpunten en dilemma's van coördinatoren en vrijwilligers gesignaleerd. Om een actueel beeld te houden van wat er speelt onder lokale organisaties, om ontwikkelingen in de Thuisadministratie in kaart te brengen, maar ook om te inventariseren wat het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (nog meer) kan betekenen voor lokale organisaties, zal het LSTA in 2017 wederom een vragenlijst verspreiden onder coördinatoren. Binnenkort ontvangen coördinatoren een bericht met een link. We zouden het heel fijn vinden als u de vragenlijst invult!

Training Sturen op Zelfsturing in mei

In januari 2017 is de derde training 'Sturen op Zelfsturing' voor coördinatoren Thuisadministratie afgerond. De deelnemers uit onder andere Woerden, Oss, Naaldwijk en Woensdrecht hebben inzicht verworven in hoe kan worden aangestuurd op zelfsturend gedrag en hoe zij deze informatie over kunnen dragen op vrijwilligers. In mei start een vierde training Sturen op Zelfsturing. De training duurt 4 dagen en wordt gegeven door Het Gilde Vakmanschap. Deze training is bedoeld voor coördinatoren en geïnteresseerden die deel willen nemen aan de 'coachingspool' van het LSTA. Deelnemers aan de coachingspool gaan het gedachtengoed van Sturen op Zelfsturing overdragen op coördinatoren en vrijwilligers in de eigen regio. Neem contact met ons op als u meer informatie wenst of geïnteresseerd bent in deze vierde training Sturen op Zelfsturing.

Geldplan 'Kom uit de Geldzorgen!' voor vrijwilligers een succes

Op 26 september 2016 is door Startpunt Geldzaken het Geldplan 'Kom uit de Geldzorgen!' gelanceerd. Met dit geldplan, ontwikkeld vanuit het Nibud en mede tot stand gekomen door het LSTA, kunnen vrijwilligers makkelijker mensen ondersteunen bij het op een rij krijgen van hun financiën en om ‘uit de geldzorgen’ te komen en te blijven. Het is een online programma, dat via drie eenvoudige, logische stappen werkt: eerst een QuickScan om inzicht te krijgen, dan de inventarisatie voor overzicht en tenslotte het maken van een actieplan om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Nu, vier maanden later, is dit geldplan voor vrijwilligers al meer dan 1.700 keer gebruikt en zijn de reacties positief! 

Belastingdienst lanceert online Kennisnetwerk belastingen en toeslagen

Voor mensen en organisaties die anderen ondersteunen bij inkomstenbelasting en toeslagen heeft de Belastingdienst een nieuw online platform gelanceerd: het Kennisnetwerk belastingen en toeslagen. Het Kennisnetwerk biedt lesmodules over de inkomstenbelasting en toeslagen en informatie over actuele regelgeving, wijzigingen, en nieuws. Deze online lesmodules zijn gratis te volgen. U vindt het Kennisnetwerk op de site van de Belastingdienst/kennisnetwerk.

Goede voornemens in aanpak schuldenproblematiek

We gaan het jaar 2017 in met enkele positieve vooruitzichten over de aanpak van schuldenproblematiek. Er zijn verschillende campagnes gestart om het taboe op schulden te doorbreken en te stimuleren dat mensen vroegtijdig hulp gaan zoeken bij financiële problemen, bijvoorbeeld in Amsterdam . Tevens is de campagne 'Afgelost = Opgelost' van start gegaan. In de campagne worden wetenschappelijke inzichten toegepast: er wordt bijvoorbeeld ingespeeld op het feit dat veel mensen pas hulp zoeken als ze hierin worden aangespoord door vrienden en familie. In de gemeente Alphen aan den Rijn wordt dit jaar een pilot uitgevoerd in Mobility Mentoring, een wetenschappelijk geteste methode waarbij mensen met schulden op een andere manier benaderd worden, en die in de Verenigde Staten al veelbelovende resultaten oplevert.  Ook vanuit de politiek zijn er in 2017 goede vooruitzichten. Lees meer...

Gift Aegon

In december 2016 kreeg het LSTA het mooie nieuws dat Aegon een gift doet van € 12.750,- ten behoeve van het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie en de activiteiten. De directie van Aegon Nederland had besloten de medewerkers geen kerstpakket te geven, maar de beoogde waarde te schenken aan een beperkt aantal, bij Aegon passende, goede doelen. Aan de medewerkers was gevraagd naar welke organisatie hun voorkeur uit gaat. Een van de organisaties was het LSTA. Het LSTA dankt Aegon en de medewerkers van harte voor deze gift en zal het besteden aan kwaliteitsontwikkeling van Thuisadministratie. Laat het ons weten als u ook een gift wilt doen aan het LSTA! 

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen voor op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp