Kop
Links Trans

Nieuwsbrief december 2017


Het LSTA wenst u fijne feestdagen en een mooi & waardevol 2018!

LSTA op eigen benen

Het is zover: van een programma van Stichting Het R.C. Maagdenhuis verandert het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie in de Stichting LSTA. Het LSTA gaat door op de ingeslagen weg: op basis van de inhoud met alle betrokkenen kijken naar waar zaken goed lopen, wat verbeterd kan worden, wat her en der al ontwikkeld is en welke financiën daarbij nodig zijn. Dit betekent zowel het versterken van de korte lijnen met coördinatoren en lokale organisaties als die met gemeenten en landelijke organisaties. Lees verder...

Factsheet en rapport 'Thuisadministratie in Nederland'

Benieuwd naar feiten en aantallen over Thuisadministratie? Het LSTA publiceerde onlangs het Factsheet Thuisadministratie.

In 2017 heeft het LSTA voor de tweede keer een vragenlijst naar alle lokale organisaties (zonder landelijke koepel) met een dienst thuisadministratie gestuurd. Het LSTA kon gebruik maken van gegevens van Humanitas en de jaarverslagen van Humanitas en SchuldHulpMaatje. Er is sprake van een toename van hulpvragers en vrijwilligers. Het aantal hulpvragers neemt de afgelopen 4 jaar toe van ruim 25.000 in 2013, tot meer dan 41.000 hulpvragers in 2016. Naar schatting hebben meer dan 12.500 vrijwilligers zich in 2016 ingezet voor ondersteuning bij de financiële administratie. Ten opzichte van 2013 is dit een stijging van het aantal vrijwilligers van 68%.

De gegevens zijn verzameld in het rapport Thuisadministratie in Nederland. Hierin kunt u meer informatie vinden over de hulpvragers, monitoren van ondersteuningstrajecten, meten van resultaten, knelpunten en dilemma's van coördinatoren en vrijwilligers.

Verslag Symposium Sleutels tot financiële (zelf)redzaamheid

Op 11 oktober organiseerde het LSTA in samenwerking met De Regenboog Groep het symposium 'Sleutels tot financiële (zelf)redzaamheid'. Aanwezig waren zo'n 140 coördinatoren van lokale organisaties, vrijwilligers en deskundigen op het gebied van ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers. Het symposium bood een podium om kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen en te netwerken. Lees meer in het nieuwsbericht, bekijk het online verslag met foto's van het symposium of download het verslag

ACM biedt toolkit tegen oneerlijke incasso praktijken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een aantal hulpmiddelen online gezet waarmee schuldhulpverleners kunnen checken of een vordering wel terecht is. Lees verder...

De ACM roept hulpverleners op om problematisch incassotrajecten via de toolkit te melden. Mochten de gedragingen van bepaalde incassobureaus in negatieve zin opvallen, dan hoort de ACM het graag en krijgen de incassobureaus nadere aandacht. Het melden kan door de naam van het incassobureau te mailen naar de ACM, liefst voorzien van een paar voorbeelden en/of een korte toelichting wat er fout gaat.

Nieuwe Europese privacywetgeving in aantocht

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De regels dwingen organisaties om goed na te denken over hoe persoonsgegevens worden verwerkt en worden beschermd. Lees verder...

Start Vrijwilligersalliantie 

De krachten van Humanitas, SchuldHulpMaatje, het Leger des Heils, Stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN),Stichting Inspraak Orgaan Turken (IOT) en het LSTA zijn gebundeld in het project 'Verduurzaming organisaties van- en met vrijwilligers in schuldhulp preventie'. In het kader van dit project hebben de organisaties de ‘Vrijwilligersalliantie’ gevormd, om de inzet van vrijwilligers voor, tijdens en na schuldhulpverlening te borgen, de effectiviteit te vergroten en aan te geven welke lokale en landelijke financiering daarbij hoort. Lees verder...

Geldplan Rondkomen met kinderen

Het Geldplan Rondkomen met kinderen werd in november 2017 gepresenteerd en toegelicht aan vrijwilligers tijdens de landelijke trainingsdag vrijwilligers Thuisadministratie van het Nibud en de Rabobank Foundation. Er zijn veel regelingen voor ouders met kinderen. Het Geldplan Rondkomen met kinderen kan ingevuld worden met vrijwilligers die ouders met kinderen ondersteunen bij de thuisadministratie.

Gemeenten kunnen zich aansluiten bij het Startpunt Geldzaken. De eigen gemeentelijke regelingen worden dan in de geldplannen opgenomen. Kijk voor meer informatie of het voorbeeld van Startpunt Geldzaken Amsterdam.

Overig nieuws

Het Nibud en de NVVK hebben de site zelfjeschuldenregelen.nl aangepast. Bezoekers krijgen hier een op maat gemaakt actieplan, met inzicht in de bedragen die ze zouden kunnen aflossen en voorbeeldbrieven waarmee ze direct hun schuldeisers kunnen benaderen.
Ook de tool berekenuwrecht.nl is vernieuwd en nu ook mobiel te gebruiken. Hiermee kunnen mensen zelf makkelijk en direct berekenen op welke toeslagen zij recht hebben. 

De documentaireserie 'Schuldig' is voortgezet met een podcast. Hierin kan je horen hoe het nu met de mensen uit de serie gaat.
Ook het NRC besteedde hier aandacht aan in het artikel van 24 november 2017 "Een jaar na Schuldig : hoe staat het nu met de armoede in Noord?"

In 2018 kunnen gemeenten en kredietbanken gratis meedoen met de Divosa Benchmark Armoede & Schulden, waarmee resultaten van het armoede- en schuldenbeleid gemeten en vergeleken kunnen worden. De kosten voor deelname worden betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp