Kop
Links Trans

Nieuwsbrief LSTA september 2016

10 jaar LSTA bijeenkomst met Jetta Klijnsma

Hoera: Het LSTA is deze maand 10 jaar geworden! 10 jaar bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid van hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen. 10 jaar stimuleren van kwalitatieve Thuisadministratie met inzet van geschoolde vrijwilligers. Dat moet natuurlijk gevierd worden.

Wij zullen ons jubileum vieren middels een bijeenkomst op vrijdagmiddag 14 oktober aanstaande. De middag zal gevuld zijn met diverse lezingen en interessante workshops; 'Tussen bewind en zelf doen', 'Laaggeletterdheid en digitalisering', 'Samenspel formeel-informeel', 'Sturen op Zelfsturing', 'Monitoren, evalueren en meten' en 'Ervaringsdeskundigheid'. 

Wij zijn verheugd dat staatssecretaris mevrouw Jetta Klijnsma en de heer Pieter Hilhorst aanwezig zullen zijn als sprekers. Neem contact op als u graag deelneemt, gezien het beperkte aantal plaatsen. 

Lancering Geldplan Nibud

Maandag 26 september is de lancering van het derde Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’ Met dit geldplan kunnen vrijwilligers makkelijker mensen ondersteunen bij het op een rij krijgen van hun financiën en om ‘uit de geldzorgen’ te komen en blijven. Het is een online programma, dat via drie eenvoudige, logische stappen werkt: Eerst een QuickScan om inzicht te krijgen, dan de inventarisatie voor overzicht en tenslotte het maken van een actieplan om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Het Geldplan 'Kom uit de geldzorgen!' is een praktisch en toegankelijk instrument voor vrijwilligers met hulpvragers. Het schept de voorwaarden om uit de geldzorgen te komen.

Wilt u bij de lancering zijn? De ontvangst is vanaf 12.30 uur in de Geertekerk, Geertekerkhof 23 te Utrecht en het programma start om 13.00 uur. De afsluiting en start (netwerk)borrel is rond 16.00 uur.  Vul het aanmeldformulier in. 

Infosheet Ervaringsdeskundigheid

Binnen zorg en welzijn worden ervaringsdeskundigen steeds meer gezien als een belangrijke kennis- en verbeterbron. Tot op heden worden ervaringsdeskundigen in Nederland voornamelijk ingezet binnen de ggz en de verslavingszorg. Op het gebied van schulden en armoede valt er nog terrein te winnen. Wat is de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigen en is het voor Thuisadministratie interessant om ervaringsdeskundigen in te zetten? Lees hierover in het LSTA Infosheet Ervaringsdeskundigheid. Tijdens het 10-jarig bestaan van het LSTA zal één van de workshops over het thema ervaringsdeskundigheid gaan. Deze workshop wordt verzorgd door Team ED uit Amsterdam.

Heeft u binnen uw Thuisadministratieproject ervaring met de inzet van ervaringsdeskundigen? Of wordt er binnen uw organisatie gewerkt met budgetkringen? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en nodigen u graag uit te reageren op het infosheet!

Regiobijeenkomst in Beverwijk

Op de eerste dag van september organiseerde het LSTA de eerste regiobijeenkomst voor coördinatoren Thuisadministratie in de regio Kennemerland en omstreken. Socius stelde haar deuren in Beverwijk open. Aan de hand van een 'kleurenpalet' werden in de bijeenkomst verschillen tussen gemeenten en organisaties, evenals goede voorbeelden en knelpunten in de ondersteuning bij de financiële zelfredzaamheid besproken. Lees meer...

Workshop Ketensamenwerking in Den Haag

Op 12 september organiseerde het LSTA een startworkshop Ketensamenwerking tijdens het Stedelijk Overleg van de gemeente en lokale organisaties in Den Haag, die Thuisadministratie aanbieden. De antwoorden op de vragenlijst, die vooraf naar de lokale organisaties was verstuurd, werden in een ‘kleurenpalet’ gepresenteerd en toegelicht. Bij het bespreken van de doelgroepen en welke ondersteuning wordt geboden, kwam al snel naar voren dat er geen aanbod is voor mensen die langdurige ondersteuning nodig hebben. Lees meer...

Mijn BudgetSter voor vrijwilligers

De EffectenSter heeft in samenwerking met het LSTA 'mijnBudgetSter' ontwikkeld, die gebruikt kan worden door vrijwilligers die hulpvragers met financiële problemen ondersteunen. MijnBudgetSter geeft de mogelijkheid om de situatie van een hulpvrager in kaart te brengen.

Aan de basis van mijnBudgetSter ligt het model van gedragsverandering. Met de hulpvrager wordt, aan hand van 8 thema's die te maken hebben met financiën, bekeken in welke fase van gedragsverandering en zelfredzaamheid de hulpvrager zich bevindt. Het geeft een zelfbeeld.
Door mijnBudgetSter elke drie maanden in te vullen kunnen veranderingen inzichtelijk worden gemaakt. Deze veranderingen kunnen de hulpvrager en vrijwilliger verder helpen om doelen te stellen en zicht te krijgen in de situatie.

Bent u benieuwd naar hoe mijnBudgetSter werkt en de kosten? Bekijk dan de flyer. Hierin staan tevens contactgegevens.

Privacy en datalekken

"Vrijwilligers Thuisadministratie komen bij cliënten thuis en verrichten zo veel mogelijk werkzaamheden op de computers van de cliënten. Toch wordt ook regelmatig de eigen computer of laptop gebruikt. De cliënt heeft niet altijd een computer of toegang tot internet. Het risico bestaat dat een computer van een vrijwilliger gehackt of gestolen wordt en daardoor privacy gevoelige gegevens in de openbaarheid terecht komen." 

Het LSTA werd onlangs benaderd door een lokale organisatie die zich zorgen maakt om de beveiliging van data op computers en laptops van vrijwilligers. Lokale organisaties kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het openbaar worden van privacy gevoelige digitale gegevens (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Bovendien bestaat sinds 2016 de Meldplicht Datalekken. Hoe gaan lokale organisaties die ondersteuning bij de financiële administratie bieden met inzet van vrijwilligers om met privacy gevoelige gegevens en het risico dat gegevens gehackt worden? Hoe heeft uw lokale organisatie de beveiliging geregeld? 

Is er behoefte aan een landelijk ‘Sharepoint’? We kijken uit naar uw reactie.

Transformatieagenda Armoede en Schulden

Armoede en schulden in Nederland nemen snel toe. De bestaande aanpak van dit probleem heeft vooralsnog onvoldoende impact: het neemt de dieper liggende oorzaken niet weg. Eropaf! en Over Rood hebben een transformatieagenda samengesteld, met handvatten om de cirkel van armoede en schulden te doorbreken. Movisie heeft hieraan bijgedragen met kennis over werkzame elementen bij de aanpak van armoede en schulden. Ook het LSTA heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de transformatieagenda. Download de Transformatieagenda Armoede en Schulden.

LSTA in Sprank

In de laatste Sprank, het opinieblad over participatie, werk en inkomen, van Stimulansz en Divosa is een interview gepubliceerd met Jansje van Middendorp, wetenschappelijk medewerker bij het LSTA. Deze Sprank werd uitgedeeld tijdens het Jaarcongres Schulden en Armoede van Divosa, op 16 september jl. Lees het artikel 'Het papierwerk op orde'.

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen voor op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp