Kop
Links Trans

Nieuwsbrief November 2016

Het LSTA is 10 jaar!

Op 14 oktober vierde het LSTA haar 10-jarig bestaan, bij Stichting Het R.C. Maagdenhuis in Amsterdam. Onder de genodigden waren vertegenwoordigers van diverse landelijke instellingen, fondsen, coördinatoren en vrijwilligers van lokale Thuisadministratieprojecten.
Dagvoorzitter Tom van Meeuwen, voorzitter van het bestuur van Stichting het R.C. Maagdenhuis, sprak namens het LSTA een woord van welkom en introduceerde de  diverse sprekers;   Jansje van Middendorp, wetenschappelijk medewerker bij het LSTA,  Pieter Hilhorst en de workshopleiders van Stichting Lezen en Schrijven, Het Gilde Vakmanschap, Team ED, Hogeschool van Amsterdam, Movisie en de Goede Gieren Coöperatie.  Lees meer...

Thuisadministratie levert het dubbele op

Het rapport 'Economische effecten van Thuisadministratie', opgesteld in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau APE, beschrijft de economische effecten van Thuisadministratie. Uit de resultaten blijkt dat iedere euro investering in Thuisadministratie bijna twee euro oplevert!
Het LSTA nodigt u uit het opgestelde persbericht te verspreiden.
Met de resultaten in het rapport ontstaat voor het eerst overkoepelend inzicht in de financiële waarde van thuisadministratie voor gemeenten, crediteuren en bredere maatschappij. De bevindingen uit het rapport kunnen in de lokale praktijk getoetst en geanalyseerd worden.  Lees meer...

Geldplan 'Kom uit de geldzorgen!'

Sinds september 2016 is het Geldplan 'Kom uit de Geldzorgen!' vrij toegankelijk voor organisaties en vrijwilligers actief in de Thuisadministratie. Het Nibud werkt samen met het LSTA, Stichting Lezen en Schrijven en experts uit alle hoeken van het werkveld om het Geldplan te ontwikkelen en te verspreiden. Deze tool helpt vrijwilligers om hulpvragers te ondersteunen bij het op een rij krijgen van financiën en om ‘uit de geldzorgen’ te komen en te blijven.
De eerste reacties zijn enthousiast: 'Prettig dat de verschillende schulden, inkomsten en uitgaven opgesomd worden.', 'Handig al die uitgewerkte actiepunten!' en 'Fijn dat alle sites hier samen komen en je er naar door kunt linken.' Lees meer... 

Het Nibud biedt coördinatoren, projectleiders en vrijwilligers van organisaties  met een Thuisadministratieproject gratis bijeenkomsten en workshops aan. Zo kunt u binnen uw organisatie leren werken met de tool. Klik hier voor meer informatie.

Coördinatoren wisselen kennis en ervaringen uit

De regiobijeenkomsten voor coördinatoren Thuisadministratie zijn in volle gang. Volgend op de regiobijeenkomst Kennemerland e.o. bij Socius in Beverwijk werd een regiobijeenkomst bij Wijkracht in Goor georganiseerd, voor coördinatoren in de regio Twente en Achterhoek. Lees meer...

Voor het komende jaar wordt uitgekeken naar nieuwe bijeenkomsten, in de regio Drechtsteden en in omgeving Utrecht. Heeft u ook interesse in een bijeenkomst met coördinatoren Thuisadministratie bij u in de buurt? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken om dit met behulp van het LSTA te organiseren!

Workshops ketensamenwerking bij gemeenten

Op 12 september jl. werd een workshop ketensamenwerking georganiseerd tijdens het Stedelijk Overleg met de Gemeente Den Haag, Stek, Stichting voor Stad en Kerk, Humanitas Haaglanden, Rode Kruis Den Haag en SchuldHulpMaatje Den Haag. Onder leiding van het LSTA werden onder andere doelgroepen, soorten ondersteuning, samenwerking en uitdagingen rondom capaciteit en vroegsignalering besproken. Lees meer...

Zou u ook de afstemming en samenwerking in de keten van schulddienstverlening willen bespreken met de lokale organisaties in uw gemeente? Neem contact op om te bekijken hoe het LSTA hierbij kan ondersteunen.  

LSTA Infosheet: Intervisie met Thuisadministratievrijwilligers

Veel organisaties met een Thuisadministratieproject organiseren intervisie met vrijwilligers. Intervisie kan bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en aan meer binding en tevredenheid. Tijdens de intervisie kunnen casussen worden ingebracht, zoals: 'Hoe stel ik mijn grenzen in deze situatie?' of: 'Hoe ga ik met mijn hulpvrager in gesprek in deze situatie?' Tijdens intervisiebijeenkomsten kunnen vrijwilligers hun ervaringen delen met andere vrijwilligers. Om lokale organisaties te ondersteunen bij het opzetten en vormgeven van intervisie heeft het LSTA het infosheet 'Intervisie met Thuisadministratievrijwilligers' opgesteld. Lees meer...

E-learning MEE NL verstandig met geld omgaan voor jongeren

MEE NL heeft een e-learning gelanceerd voor moeilijk lerende jongeren om hen te leren verstandig met geld om te gaan. Dit online leerprogramma is een onderdeel van Smart met Geld, een programma dat zich richt op het vergroten van de financiële weerbaarheid van kwetsbare jongeren. De online tool is openbaar toegankelijk, via www.smartmetgeld.nl/e-learning.
Ouders, verzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten kunnen deze tool als ‘ingang’ gebruiken om in gesprek te komen met de jongere over het thema 'omgaan met geld'. Lees meer...

Relatie lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen

Onderzoek, in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven, laat zien dat mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen oververtegenwoordigd zijn in de schuldhulpverlening.
Extra risico lopen onder andere 65+ers, mensen met een inkomen tot € 900, laagopgeleiden en mannen. Dit blijkt uit het onderzoek 'Over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen', dat op Wereldarmoededag, 17 oktober 2016, door Stichting Lezen en Schrijven werd gepubliceerd. Lees meer...

Armoede en Schulden Nederland uit!

Op 1 december a.s. organiseren Eropaf! en Movisie het Nationaal Laboratorium Armoede en Schulden Nederland uit! Hier worden ideeën uitgewisseld, besproken en beproefd. Het LSTA zal bijdragen aan het Nationaal Laboratorium en het lab 'Dilemma's rond inzet van vrijwilligers'. Kom ook naar het congres!

Het magazine Armoede en schulden Nederland uit staat vol met interessante interviews, vernieuwende praktijken, achtergronden en persoonlijke verhalen. Een inspirerend magazine.

Klankbord Thuisadministratie op LinkedIn

Jan Zuijderwijk, vrijwilliger Thuisadministratie bij Vitis Welzijn, richtte de LinkedIngroep 'Thuisadministratie Info en klankbord voor vrijwilligers en professionals' op. Binnen de groep krijgen vrijwilligers en beroepskrachten in de Thuisadministratie de mogelijkheid elkaar te leren kennen en informatie rondom ondersteuning bij de financiële administratie met elkaar te delen. 
Lid worden kan door de LinkedIn-pagina te bezoeken.

Documentaireserie Schuldig

Vanaf maandag 14 november verschijnt wekelijks rond 22.10 uur bij Human op NPO 1 de documentaireserie SchuldigDe Vogelbuurt in Amsterdam-Noord vormt de achtergrond. Naast de bewoners met schulden komen ook de werelden eromheen aan bod: de deurwaarder, de hulpverlener (en diens directeur), de schuldeiser en de wethouder.  Gemist? Ga naar de website van de NPO. 

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen voor op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp